Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

Venezuela - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Venezuela

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Bursatil 15,188.30 +492.04 +3.35%
Up
70.00%
Down
30.00%
7 3

Chứng Khoán Venezuela

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Banco Universal 0.02 0.02 0.02 0.02 3.28% 152.83K 29/09  
Envases Venezolanos. 3.28 3.10 3.30 3.20 +5.81% 2.04K 02/12  
FVI SACA B 6.01 5.90 6.10 6.00 +1.86% 1.49K 02/12  
Banco Provincial SA. 4.35 4.23 4.37 4.35 +2.84% 1.32K 02/12  
Nacional Telefonos . 3.56 3.50 3.64 3.50 +1.71% 1.15K 02/12  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Corimon 1.85 +0.30 +19.35%
Mercantil Servicios Fin B 12.50 +0.75 +6.38%
Envases Venezolanos 3.28 +0.18 +5.81%
Banco Universal 0.02 0.00 3.28%
Banco Provincial SA 4.35 +0.12 +2.84%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
MANPA 0.84 -840629.12 -100.00%
Sivensa 0.56 -558969.44 -100.00%
Mercantil Servicios Fin A 13.95 -0.05 -0.36%
Nacional Telefonos de Venezuela 3.56 +0.06 +1.71%
FVI SACA B 6.01 +0.11 +1.86%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email