Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Botswana - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Botswana

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
BSE Domestic Comp. 7,770.58 +5.70 +0.07%
Up
47.06%
Down
41.18%
Unchanged
11.76%
8 7

Chứng Khoán Botswana

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
RDC Properties 2.25 2.22 2.25 2.25 +1.35% 7.10M 26/01  
Cresta Marakanelo 1.00 0.95 1.00 1.00 +5.26% 1.40M 26/01  
G4S Botswana 2.64 2.65 2.64 2.64 -0.38% 288.20K 25/01  
Absa Bank Botswana 5.29 5.28 5.29 5.29 +0.19% 144.76K 30/01  
Botswana Insurance . 17.71 17.71 17.71 17.71 0.00% 45.36K 30/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Cresta Marakanelo 1.00 +0.05 +5.26%
RDC Properties 2.25 +0.03 +1.35%
Sefalana Holding 9.67 +0.02 +0.21%
Absa Bank Botswana 5.29 +0.01 +0.19%
Engen Botswana 11.56 0.01 0.09%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
G4S Botswana 2.64 -0.01 -0.38%
Choppies Enterprises 0.67 -0.00 0.00%
Botswana Insurance Holding 17.71 0.00 0.00%
Chobe Holdings 7.93 0.00 0.00%
First National Bank Botswana 3.50 0.00 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email