Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Nam Phi - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Nam Phi

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
South Africa Top 40 59,640.36 -468.68 -0.78%
Up
18.18%
Down
75.76%
Unchanged
6.06%
6 25
TR South Africa 50 796.04 -2.78 -0.35%
Up
14.00%
Down
84.00%
Unchanged
2.00%
7 42

Chứng Khoán Nam Phi

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Old Mutual 1,090 1,103 1,140 1,082 -1.18% 12.24M 01/07  
Growthpoint Propert. 1,215 1,235 1,250 1,207 -1.62% 8.67M 01/07  
Firstrand 6,237 6,237 6,400 6,156 0.00% 8.26M 01/07  
MTN Group 13,675 13,204 13,822 13,152 +3.57% 7.06M 01/07  
Woolworths Holdings. 5,255 5,425 5,604 5,250 -3.13% 6.62M 01/07  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Naspers 251,750 +14978 +6.33%
MTN Group 13,675 +471 +3.57%
Vodacom Group 13,345 +232 +1.77%
Aspen Pharmacare Holdings 14,052 +148 +1.06%
Reinet Invest 28,609 +29 +0.10%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Exxaro Resources 18,382 -1436 -7.25%
Sasol Ltd 34,935 -2233 -6.01%
African Rainbow Minerals 20,608 -767 -3.59%
Impala Platinum Holdings 17,480 -634 -3.50%
Investec 8,466 -274 -3.14%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email