Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Năm Mới: GIẢM tới 40% giá InvestingPro+ NHẬN ƯU ĐÃI

Nam Phi - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Nam Phi

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
South Africa Top 40 74,766.05 +286.28 +0.38%
Up
63.41%
Down
36.59%
26 15
TR South Africa 50 937.30 +2.97 +0.32%
Up
57.14%
Down
42.86%
28 21

Chứng Khoán Nam Phi

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Old Mutual 1,196 1,173 1,205 1,154 +1.96% 11.96M 27/01  
Growthpoint Propert. 1,411 1,417 1,425 1,404 -0.42% 7.46M 27/01  
Firstrand 6,505 6,436 6,550 6,414 +1.10% 7.04M 27/01  
Compagnie Financier. 181.00 180.00 195.00 180.00 +0.56% 6.17M 27/01  
Sanlam Ltd 5,641 5,575 5,675 5,548 +1.18% 4.30M 27/01  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
RMB Holdings 53 +2 +3.92%
Aspen Pharmacare Holdings 15,359 +563 +3.81%
Old Mutual 1,196 +23 +1.96%
Exxaro Resources 22,490 +422 +1.91%
MultiChoice 12,043 +189 +1.59%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Gold Fields 20,449 -543 -2.59%
Clicks 25,883 -567 -2.14%
Shoprite Holdings 23,976 -460 -1.88%
AngloGold Ashanti 36,869 -624 -1.66%
Northam Platinum Holdings 17,758.00 -290.00 -1.61%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email