Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Nam Phi

Lần cuối
Cao
Thấp
8.0010.008.00-2-20.00%869.18KJohannesburg
479.00501.00420.00-80-16.00%383.52KJohannesburg
240.00260.00240.00-45-15.79%3.73KJohannesburg
13.0015.0013.00-2-13.33%567.18KJohannesburg
85.0089.0085.00-10-10.53%114.36KJohannesburg
78.0093.0078.00-9-10.34%1.17MJohannesburg
167.00185.00160.00-19-10.22%962.73KJohannesburg
80.0088.0080.00-9-10.11%130.4KJohannesburg
36.0043.0036.00-4-10.00%212.94KJohannesburg
2,802.002,802.002,802.00-298-9.61%33Johannesburg
361.00361.00361.00-38-9.52%197Johannesburg
1,040.001,100.001,040.00-103.00-9.01%4.02KJohannesburg
2,140.002,349.002,061.00-193-8.27%467.9KJohannesburg
1,065.001,240.001,010.00-85-7.39%13.38MJohannesburg
283.00309.00255.00-22-7.21%80.83KJohannesburg
350.00375.00342.00-25-6.67%141.79KJohannesburg
770.00825.00741.00-54-6.55%3.48KJohannesburg
336.00336.00336.00-23-6.41%470Johannesburg
722.00753.00702.00-41-5.44%509.45KJohannesburg
1,229.001,275.001,170.00-65-5.02%89.09KJohannesburg
1,770.001,890.001,750.00-93-4.99%283.68KJohannesburg
466.60486.00465.00-24.00-4.91%99.95KJohannesburg
739.00765.00725.00-37-4.77%849.93KJohannesburg
8,250.008,644.008,250.00-400.00-4.62%21.27KJohannesburg
126.00132.00120.00-6-4.55%1.39MJohannesburg
8,150.008,449.008,080.00-373.00-4.38%85.84KJohannesburg
861.00900.00861.00-39-4.33%49.6KJohannesburg
1,005.001,050.001,005.00-45-4.29%738Johannesburg
6,300.006,553.006,272.00-254-3.88%966.4KJohannesburg
26.0028.0026.00-1-3.70%198.9KJohannesburg
108.00108.00106.00-4-3.57%12.44KJohannesburg
8,201.008,201.008,201.00-299-3.52%24Johannesburg
251.00251.00251.00-9-3.46%5.19KJohannesburg
10,16910,1999,883.00-338-3.22%32.02KJohannesburg
1,364.001,399.001,329.00-44-3.17%24.92KJohannesburg
916.00941.00899.00-30-3.17%1.36MJohannesburg
1,000.001,000.001,000.00-29.00-2.82%353Johannesburg
2,615.002,653.002,600.00-75-2.79%71.61KJohannesburg
560.00560.00550.00-15-2.65%250.51KJohannesburg
999.001,029.00991.00-26-2.54%39.58KJohannesburg
12,30012,60712,070-307-2.44%4.75MJohannesburg
5,932.006,079.005,900.00-148-2.43%361.5KJohannesburg
605.00629.00603.00-15-2.42%5.91KJohannesburg
1,272.001,303.001,265.00-31-2.38%6.32MJohannesburg
2,812.002,980.002,804.00-68-2.36%16.89KJohannesburg
291.00298.00275.00-7-2.35%66.36KJohannesburg
1,000.001,024.00984.00-24-2.34%28.83KJohannesburg
12,21512,45212,126-270-2.16%1.18MJohannesburg
326.00332.00325.00-7-2.10%35.87KJohannesburg
840.00847.00819.00-18-2.10%406.33KJohannesburg