CTCP Cầu Đuống (CDG)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
2,500
0(0.00%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
2,5002,500
Biên độ 52 tuần
2,5002,500
Giá đ.cửa hôm trước
4,200
Giá mở cửa
2,500
Biên độ ngày
2,500-2,500
Biên độ 52 tuần
2,500-2,500
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
100
Thay đổi 1 năm
0%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
-
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về CDG?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Cầu Đuống

Ngành
-
Lĩnh vực
-
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam