Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Argentina

Tìm hiểu những mã giảm điểm mạnh nhất trên thị trường Argentina. Investing.com cung cấp tất cả dữ liệu cần thiết, giá cả theo thời gian thực, biểu đồ lịch sử, tin tức và phân tích.
821.00
-32.50-3.81
6,530.00
-249.00-3.67
90.00
-1.00-1.10
599.00
-1.40-0.23
42,600.00
-500.50-1.16
8,740.00
-101.00-1.14
729.50
-10.50-1.42
800.00
-9.50-1.17
1,010.00
-10.00-0.98
72,621.50
-622.50-0.85
14,506.50
-472.00-3.15