Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingPro NHẬN ƯU ĐÃI

Tunisia - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Tunisia

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Số CP tăng Số CP giảm
Tunindex 9,874.25 +28.81 +0.29%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Tunisia

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
AMEN BANK 43.99 43.99 43.99 43.36 0.00% 0 19/07  
AIR LIQUIDE Tun 85.40 85.40 85.40 85.40 0.00% 0 19/07  
Automobile Reseau T. 6.00 6.00 6.00 5.90 0.00% 0 19/07  
ASTREE SA 49.99 45.60 49.99 49.99 0.00% 0 10/06  
ATB 3.21 3.21 3.22 3.10 0.00% 0 19/07  
ATL 3.620 3.620 3.750 3.570 0.00% 0 19/07  
BH Bank 13.88 13.88 13.88 13.60 0.00% 0 19/07  
BIAT 99.20 99.20 101.50 99.20 0.00% 0 19/07  
BNA 8.45 8.45 8.49 8.35 +0.00% 0 19/07  
ATTIJARI BANK 54.00 54.00 54.50 53.52 0.00% 0 19/07  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
AMEN BANK 43.99 0.00 0.00%
AIR LIQUIDE Tun 85.40 0.00 0.00%
Automobile Reseau Tunisien Et Service 6.00 0.00 0.00%
ASTREE SA 49.99 0.00 0.00%
ATB 3.21 0.00 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
AMEN BANK 43.99 0.00 0.00%
AIR LIQUIDE Tun 85.40 0.00 0.00%
Automobile Reseau Tunisien Et Service 6.00 0.00 0.00%
ASTREE SA 49.99 0.00 0.00%
ATB 3.21 0.00 0.00%

Tunisia Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Số CP tăng Số CP giảm
Consumer Goods 8,254.43 -19.21 -0.23%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Industrials 1,704.17 +0.78 +0.05%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Building Construc. 708.48 +4.05 +0.57%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Basic Materials 4,081.07 -17.05 -0.42%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Financials 7,507.10 +37.98 +0.51%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Banks 7,012.47 +37.62 +0.54%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Financial Service. 11,515.98 +63.16 +0.55%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Consumer Services. 2,968.72 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Tunis Food and Be. 10,330.25 -25.88 -0.25%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Tunis Insurance 14,635.35 +0.00 +0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Tunis Distributio. 4,677.21 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email