Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Tunisia - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Tunisia

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Tunindex 8,120.12 -58.25 -0.71%
Up
27.27%
Down
31.17%
Unchanged
41.56%
21 24

Chứng Khoán Tunisia

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Tawasol Group Holdi. 0.64 0.64 0.66 0.63 +4.92% 58.58K 08/02  
BT 5.13 5.18 5.17 5.10 -0.97% 44.22K 08/02  
SOMOCER 0.84 0.83 0.84 0.82 +1.20% 29.12K 08/02  
ASSAD 1.07 1.07 1.07 1.05 -0.93% 23.02K 08/02  
SERVICOM 0.23 0.24 0.23 0.23 -4.17% 19.17K 08/02  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Land Or 6.44 +0.45 +7.51%
SOPAT 1.480 +0.080 +5.71%
Tawasol Group Holding SA 0.64 +0.03 +4.92%
ELECTROSTAR 0.630 +0.020 +3.28%
Sah 8.55 +0.20 +2.40%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
BIAT 89.71 -4.53 -4.81%
SERVICOM 0.23 -0.01 -4.17%
ATB 2.56 -0.08 -3.03%
S.T.B 3.58 -0.08 -2.19%
TPR 4.12 -0.07 -1.67%

Tunisia Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Consumer Goods 7,434.40 +7.51 +0.10%
Up
50.00%
Down
25.00%
Unchanged
25.00%
4 2
Industrials 1,454.62 -6.06 -0.41%
Up
30.00%
Down
30.00%
Unchanged
40.00%
3 3
Building Construc. 681.21 -4.78 -0.70%
Up
14.29%
Down
28.57%
Unchanged
57.14%
1 2
Basic Materials 3,992.85 -9.13 -0.23%
Up
50.00%
Down
25.00%
Unchanged
25.00%
2 1
Financials 5,828.59 -68.56 -1.16%
Up
7.69%
Down
50.00%
Unchanged
42.31%
2 13
Banks 5,456.72 -70.68 -1.28%
Up
9.09%
Down
72.73%
Unchanged
18.18%
1 8
Financial Service. 7,052.34 -7.97 -0.11%
Down
50.00%
Unchanged
50.00%
0 3
Consumer Services. 2,835.42 -9.76 -0.34%
Up
37.50%
Down
25.00%
Unchanged
37.50%
3 2
Tunis Food and Be. 9,151.47 +22.44 +0.25%
Up
66.67%
Down
0.00%
Unchanged
33.33%
2 0
Tunis Insurance 13,093.19 -4.11 -0.03%
Down
60.00%
Unchanged
40.00%
0 3
Tunis Distributio. 4,467.20 -15.36 -0.34%
Up
33.33%
Down
16.67%
Unchanged
50.00%
2 1
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email