Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Gia Hạn Ưu Đãi! Ưu đãi cho dữ liệu cao cấp với Nhận ƯU ĐÃI 60%

Tunisia - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Tunisia

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Tunindex 8,588.58 +10.54 +0.12%
Up
38.57%
Down
38.57%
Unchanged
22.86%
27 27

Chứng Khoán Tunisia

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Tawasol Group Holdi. 0.71 0.70 0.72 0.69 +1.43% 138.91K 05/12  
UIB 25.00 25.15 25.19 24.50 -0.40% 41.66K 05/12  
BT 5.30 5.30 5.30 5.28 0.00% 38.58K 05/12  
ASSAD 0.83 0.84 0.84 0.81 -5.68% 36.76K 05/12  
SOMOCER 0.67 0.68 0.68 0.66 -1.47% 28.20K 05/12  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
BTEI 4.71 +0.39 +9.03%
Euro-Cycles 14.70 +1.03 +7.53%
Ennakl Automobiles 11.85 +0.75 +6.76%
OfficePlast 1.120 +0.050 +4.67%
Societe Tunisienne des Industries de Pneumatiques 4.500 +0.200 +4.65%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
ASSAD 0.83 -0.05 -5.68%
Cellcom 1.19 -0.05 -4.03%
City Cars 12.22 -0.46 -3.63%
Land Or 6.10 -0.20 -3.17%
CIL 18.66 0.00 0.00%

Tunisia Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Consumer Goods 6,944.79 -9.58 -0.14%
Up
45.45%
Down
45.45%
Unchanged
9.09%
5 5
Industrials 1,609.05 -2.14 -0.13%
Up
16.67%
Down
41.67%
Unchanged
41.67%
2 5
Building Construc. 683.60 -5.98 -0.87%
Down
44.44%
Unchanged
55.56%
0 4
Basic Materials 3,903.48 +13.31 +0.34%
Up
50.00%
Down
25.00%
Unchanged
25.00%
2 1
Financials 6,430.02 +20.32 +0.32%
Up
42.86%
Down
25.00%
Unchanged
32.14%
12 7
Banks 5,995.42 +17.59 +0.29%
Up
41.67%
Down
33.33%
Unchanged
25.00%
5 4
Financial Service. 9,028.07 +39.35 +0.44%
Up
50.00%
Down
20.00%
Unchanged
30.00%
5 2
Consumer Services. 2,979.39 -11.25 -0.38%
Up
22.22%
Down
77.78%
2 7
Tunis Food and Be. 8,616.88 -65.55 -0.75%
Up
25.00%
Down
75.00%
1 3
Tunis Insurance 13,707.66 +73.16 +0.54%
Up
33.33%
Down
16.67%
Unchanged
50.00%
2 1
Tunis Distributio. 4,694.01 -17.72 -0.38%
Up
22.22%
Down
77.78%
2 7
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email