Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Black Friday: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI

Mexico - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Mexico

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P/BMV IPC 51,668.64 -310.37 -0.60%
Up
29.41%
Down
70.59%
10 24
S&P/BMV IPC CompM. 431.37 -2.51 -0.58%
Up
29.79%
Down
65.96%
Unchanged
4.26%
14 31
S&P/BMV INMEX 3,183.45 -19.22 -0.60%
Up
20.00%
Down
80.00%
4 16

Chứng Khoán Mexico

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
America Movil 19.770 19.920 19.910 19.690 -0.70% 17.93M 26/11  
Cemex 8.750 8.970 9.000 8.720 -2.45% 11.18M 26/11  
Wal Mart de Mexico 74.720 74.820 75.500 73.530 -0.67% 6.72M 26/11  
Grupo Mexico 71.110 72.930 73.400 69.500 -3.06% 5.36M 26/11  
Grupo Televisa Unit. 22.10 21.69 22.18 21.00 +1.43% 4.11M 26/11  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Grupo Elektra 1,021.43 +27.09 +2.72%
Megacable Holdings 48.400 +1.200 +2.52%
Grupo Financiero Banorte 156.540 +2.520 +1.64%
Grupo Televisa Unit 22.10 +0.31 +1.43%
Genomma Lab Int 15.860 +0.160 +1.02%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Industrias Penoles 265.08 -17.55 -6.14%
GCC SAB de CV 134.490 -5.290 -3.78%
Orbia Advance 37.440 -1.380 -3.53%
Grupo Mexico 71.110 -2.230 -3.06%
Coca-Cola Femsa 131.04 -3.90 -2.91%

Mexico Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P/BMV HABITA 21.77 0.00 0.00%
Up
33.33%
Down
33.33%
Unchanged
33.33%
1 1
S&P/BMV-INDU 268.80 -2.13 -0.79%
Up
13.33%
Down
36.67%
Unchanged
50.00%
4 11
S&P/BMV SRVS CONS. 788.66 +14.06 +1.82%
Up
46.15%
Down
38.46%
Unchanged
15.38%
6 5
S&P/BMV PROD CONS. 1,103.33 -6.12 -0.55%
Up
29.41%
Down
64.71%
Unchanged
5.88%
5 11
S&P/BMV SERVS FIN. 117.09 +0.46 +0.39%
Up
18.18%
Down
22.73%
Unchanged
59.09%
4 5
S&P/BMV SALUD 491.08 +1.52 +0.31%
Up
25.00%
Down
0.00%
Unchanged
75.00%
1 0
S&P/BMV-MAT 867.64 -18.77 -2.12%
Up
11.76%
Down
47.06%
Unchanged
41.18%
2 8
S&P/BMV TELECOM 934.06 -3.60 -0.38%
Up
42.86%
Down
28.57%
Unchanged
28.57%
3 2
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email