Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Mexico - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Mexico

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P/BMV IPC 51,739.51 -467.08 -0.89%
Up
42.86%
Down
57.14%
15 20
S&P/BMV IPC CompM. 430.46 -3.81 -0.88%
Up
45.83%
Down
54.17%
22 26
S&P/BMV INMEX 3,210.79 -28.81 -0.89%
Up
45.00%
Down
55.00%
9 11

Chứng Khoán Mexico

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
America Movil 18.210 18.000 18.230 17.830 +1.17% 18.68M 02:02:06  
Cemex 13.920 13.870 13.950 13.670 +0.36% 16.90M 02:02:09  
Wal Mart de Mexico 72.610 73.110 73.950 72.330 -0.68% 7.29M 02:02:11  
Grupo Mexico 92.700 94.600 94.000 91.840 -2.01% 3.88M 02:02:10  
Grupo Financiero Ba. 133.380 140.110 140.060 133.340 -4.80% 3.56M 02:02:06  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Becle 45.180 +1.140 +2.59%
Bolsa Mexicana De Valores 41.680 +1.040 +2.56%
Genomma Lab Int 19.360 +0.310 +1.63%
America Movil 18.210 +0.210 +1.17%
Orbia Advance 52.880 +0.490 +0.94%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Grupo Financiero Banorte 133.380 -6.730 -4.80%
Industrias Penoles 288.69 -10.23 -3.42%
Regional 112.01 -3.92 -3.38%
Alfa 14.930 -0.470 -3.05%
Alsea 44.170 -1.260 -2.77%

Mexico Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
S&P/BMV HABITA 25.46 -0.05 -0.20%
Down
66.67%
Unchanged
33.33%
0 2
S&P/BMV-INDU 246.91 -0.51 -0.21%
Up
23.33%
Down
36.67%
Unchanged
40.00%
7 11
S&P/BMV SRVS CONS. 1,014.74 -2.58 -0.25%
Up
21.43%
Down
50.00%
Unchanged
28.57%
3 7
S&P/BMV PROD CONS. 1,006.03 -3.82 -0.38%
Up
41.18%
Down
52.94%
Unchanged
5.88%
7 9
S&P/BMV SERVS FIN. 96.46 -2.26 -2.29%
Up
22.73%
Down
40.91%
Unchanged
36.36%
5 9
S&P/BMV SALUD 533.44 -4.16 -0.77%
Up
25.00%
Down
25.00%
Unchanged
50.00%
1 1
S&P/BMV-MAT 1,017.70 -14.21 -1.38%
Up
27.78%
Down
44.44%
Unchanged
27.78%
5 8
S&P/BMV TELECOM 913.44 +8.07 +0.89%
Up
12.50%
Down
62.50%
Unchanged
25.00%
1 5
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email