Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Mexico

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Alibaba ADR 2,460.980 2,470.000 2,348.000 +216.450 +9.60% 484.37K 02:59:59  
  Grupo Financiero Banorte 112.060 112.490 108.540 -0.560 -0.50% 8.24M 02:59:59  
  America Movil 20.680 20.740 20.320 +0.150 +0.73% 43.34M 03:00:00  
  Wal Mart de Mexico 69.660 70.000 67.930 +0.110 +0.16% 11.30M 02:59:59  
  Grupo Mexico 80.910 83.320 78.540 -3.090 -3.67% 7.70M 02:59:59  
  Apple 2,899.80 2,905.20 2,810.00 +117.40 +4.22% 169.06K 03:00:00  
  Marathon Oil 437.99 440.29 425.96 -14.40 -3.18% 1.08M 02:59:58  
  Fomento Economico UBD 132.15 144.15 131.20 -9.64 -6.78% 3.47M 03:05:22  
  Gruma SAB de CV 229.66 232.00 224.39 -1.53 -0.66% 1.52M 02:59:59  
  Asur B 393.84 400.14 385.90 -6.82 -1.71% 567.51K 02:59:58  
  Cemex 8.010 8.050 7.560 +0.290 +3.74% 24.37M 02:59:59  
  Bimbo 67.180 68.980 64.400 -2.270 -3.26% 2.64M 02:59:56  
  GAP B 282.83 284.47 274.06 +2.97 +1.06% 583.37K 02:59:59  
  Orbia Advance 47.600 47.960 46.330 +0.350 +0.74% 3.23M 02:59:57  
  Kimberly - Clark A 25.830 27.000 25.620 -0.920 -3.43% 5.50M 02:59:56  
  Qualitas Controladora 91.19 93.00 90.56 -1.27 -1.37% 1.47M 02:59:58  
  PINFRA 145.83 147.48 145.00 -1.08 -0.74% 842.57K 02:59:58  
  Arca Continental 134.38 135.13 133.10 -0.61 -0.45% 868.10K 02:59:59  
  Grupo Televisa Unit 33.30 33.64 32.22 +0.19 +0.57% 3.37M 02:59:59  
  OMA B 128.620 129.770 123.880 -2.420 -1.86% 855.43K 02:59:59  
  Alfa 15.030 15.100 14.650 +0.300 +2.03% 6.78M 02:59:53  
  Banco Del Bajio 41.710 42.100 40.280 +0.840 +2.05% 2.27M 02:59:57  
  Prologis Property Mexico 52.490 53.970 52.200 +0.370 +0.71% 1.77M 02:59:52  
  Grupo Financiero Inbursa 32.250 32.800 32.090 -0.620 -1.89% 2.51M 02:59:59  
  Fibra Uno Administracion SA de CV 20.70 20.93 20.37 +0.13 +0.63% 3.87M 02:59:59  
  Southern Copper 980.04 980.09 980.04 -11.96 -1.21% 75.11K 02:59:58  
  Microsoft 5,385.00 5,389.85 5,253.00 +138.92 +2.65% 13.35K 02:59:59  
  Alsea 36.770 37.010 36.240 +0.060 +0.16% 1.85M 02:59:56  
  Merck&Co 1,897.96 1,902.00 1,869.00 +68.96 +3.77% 29.43K 03:00:00  
  J&J 3,610.00 3,610.00 3,609.00 +11.03 +0.31% 15.05K 02:59:58  
  Meta Platforms 3,440.27 3,450.00 3,222.00 +212.00 +6.55% 15.68K 02:59:59  
  Alpek 27.210 27.460 26.550 -0.410 -1.48% 1.84M 02:59:57  
  Becle 43.160 43.480 41.760 -0.180 -0.42% 1.14M 02:59:59  
  Regional 98.66 98.99 95.57 +0.87 +0.90% 495.82K 02:59:59  
  Coca-Cola Femsa 115.09 115.68 112.69 +2.68 +2.37% 415.71K 03:00:00  
  Amgen 5,056.56 5,056.56 4,995.00 +232.41 +4.82% 9.00K 02:59:58  
  Grupo Elektra 1,119.04 1,133.00 1,102.21 -4.25 -0.38% 39.30K 02:59:58  
  Amazon.com 2,331.82 2,347.10 2,182.29 +113.82 +5.14% 16.84K 02:59:59  
  ConocoPhillips 1,724.21 1,724.21 1,720.83 -105.67 -5.77% 20.75K 02:59:58  
  Alphabet A 46,400.00 46,400.00 43,690.00 +2400.00 +5.45% 0.76K 02:59:58  
  Tesla 14,304.55 14,350.00 13,330.57 +827.00 +6.12% 2.34K 02:59:59  
  UnitedHealth 10,350.82 10,355.00 10,131.00 -57.88 -0.56% 3.19K 02:59:58  
  Visa A 4,110.00 4,114.67 4,030.00 +74.56 +1.85% 7.56K 02:59:58  
  Controladora Vuela 20.19 20.64 19.71 -0.36 -1.74% 1.51M 02:59:59  
  Bank of America 637.03 640.00 627.01 +8.99 +1.42% 47.48K 02:59:58  
  Macquarie Mexico Real Estate 25.090 25.350 24.690 +0.510 +2.07% 1.19M 02:59:59  
  Industrias Penoles 184.52 187.47 182.17 -3.14 -1.67% 148.56K 02:59:59  
  Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB 37.12 37.34 36.72 -0.12 -0.32% 679.81K 02:59:59  
  El Puerto De Liverpool C1 87.86 88.46 86.12 +0.05 +0.06% 275.68K 02:59:57  
  Megacable Holdings 48.020 49.960 47.930 -1.790 -3.60% 489.85K 02:59:56  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email