Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Ả Rập Saudi - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Ả Rập Saudi

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Tadawul All Share. 10,775.91 -16.94 -0.16%
Up
39.01%
Down
50.22%
Unchanged
10.76%
87 112

Chứng Khoán Ả Rập Saudi

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Americana Restauran. 3.46 3.47 3.47 3.44 -0.29% 4.45M 15:11:36  
National Com Bnk 47.75 47.30 48.55 47.45 +0.95% 1.93M 15:12:38  
Al Rajhi 81.80 82.00 82.20 81.50 -0.24% 1.18M 15:11:46  
TASNEE 12.26 12.32 12.32 12.20 -0.49% 1.13M 15:12:55  
AlHokair 19.06 18.26 19.20 18.26 +4.38% 1.10M 15:12:53  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Al Hokair Group 24.78 +1.42 +6.08%
AlHokair 19.06 +0.80 +4.38%
Sagr Insurance 16.88 +0.54 +3.30%
APC 42.10 +1.30 +3.19%
AlRajhi Takaful 104.60 +3.00 +2.95%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
SIIG 23.72 -1.08 -4.35%
Wataniya 16.30 -0.30 -1.81%
saib 17.70 -0.28 -1.56%
Alujain 39.00 -0.60 -1.52%
Saudi Kayan 13.10 -0.20 -1.50%

Ả Rập Saudi Tổng Kết Ngành

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
Tadawul Insurance. 5,979.50 +128.74 +2.20%
Up
77.78%
Down
18.52%
Unchanged
3.70%
21 5
Tadawul Food and . 4,910.47 -21.26 -0.43%
Up
33.33%
Down
66.67%
4 8
Tadawul Consumer . 4,451.42 +10.16 +0.23%
Up
60.00%
Down
40.00%
3 2
Tadawul Banks 11,683.56 -6.16 -0.05%
Up
20.00%
Down
70.00%
Unchanged
10.00%
2 7
Tadawul Materials. 6,597.18 -32.37 -0.49%
Up
30.00%
Down
57.50%
Unchanged
12.50%
12 23
Tadawul Utilities. 7,145.50 -18.65 -0.26%
Up
50.00%
Down
50.00%
1 1
Tadawul Consumer . 4,045.61 +4.16 +0.10%
Up
42.86%
Down
42.86%
Unchanged
14.29%
3 3
Tadawul Capital G. 5,745.91 -13.67 -0.24%
Up
36.36%
Down
54.55%
Unchanged
9.09%
4 6
Tadawul REIT 3,922.94 -15.62 -0.40%
Up
8.33%
Down
75.00%
Unchanged
16.67%
1 9
Tadawul Media 22,215.83 -42.83 -0.19%
Down
100.00%
0 2
Tadawul Energy 5,552.49 -23.98 -0.43%
Up
100.00%
Down
0.00%
2 0
Tadawul Real Esta. 2,671.11 -7.76 -0.29%
Up
27.27%
Down
63.64%
Unchanged
9.09%
3 7
Tadawul Retailing. 7,472.39 +21.66 +0.29%
Up
50.00%
Down
50.00%
3 3
Tadawul Telecom s. 6,489.34 +9.98 +0.15%
Up
50.00%
Down
50.00%
2 2
Tadawul Transport. 4,773.14 -1.80 -0.04%
Up
60.00%
Down
40.00%
3 2
Tadawul Healthcar. 9,435.69 +5.46 +0.06%
Up
50.00%
Down
50.00%
3 3
Tadawul Diversifi. 6,105.72 +24.82 +0.41%
Up
25.00%
Down
50.00%
Unchanged
25.00%
1 2
Tadawul Pharma, B. 3,034.30 +13.19 +0.44%
Up
100.00%
Down
0.00%
1 0
Tadawul Food & St. 9,272.47 -19.10 -0.21%
Up
50.00%
Down
25.00%
Unchanged
25.00%
2 1
Tadawul Commercia. 3,554.63 +18.00 +0.51%
Up
50.00%
Down
0.00%
Unchanged
50.00%
1 0
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email