Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

Montenegro - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Montenegro

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
MNSE 10 890.59 -2.78 -0.31%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
MONEX 12,635.59 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Montenegro

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Hotelska Grupa Budv. 6.51 6.51 6.51 6.51 0.00% 0 08/09  
Elektroprivreda Crn. 3.50 3.50 3.50 3.50 0.00% 0 25/08  
Jugopetrol 11.00 11.00 11.00 11.00 0.00% 0 26/08  
Port of Adria 0.11 0.09 0.11 0.10 0.00% 0 03/06  
Luka Bar 0.34 0.34 0.34 0.34 0.00% 0 09/09  
Crnogorski Elektrop. 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00% 0 29/08  
Crnogorski Telekom 1.380 1.230 1.380 1.350 0.00% 0 07/07  
Poslovno Logisticki. 3.160 3.160 3.160 3.160 0.00% 0 08/08  
Hipotekarna Banka a. 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00% 0 15/06  
Sveti Stefan Hoteli. 3.50 3.00 3.50 3.50 0.00% 0 19/05  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Hotelska Grupa Budvanska 6.51 0.00 0.00%
Elektroprivreda Crne Gore 3.50 0.00 0.00%
Jugopetrol 11.00 0.00 0.00%
Port of Adria 0.11 0.00 0.00%
Luka Bar 0.34 0.00 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Hotelska Grupa Budvanska 6.51 0.00 0.00%
Elektroprivreda Crne Gore 3.50 0.00 0.00%
Jugopetrol 11.00 0.00 0.00%
Port of Adria 0.11 0.00 0.00%
Luka Bar 0.34 0.00 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email