Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Montenegro - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Montenegro

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
MNSE 10 763.36 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
MONEX 10,488.39 0.00 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Montenegro

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Sveti Stefan Hoteli. 3.50 3.00 3.50 3.50 0.00% 0 19/05  
Elektroprivreda Crn. 3.58 3.58 3.58 3.58 0.00% 0 20/04  
Jugopetrol 10.80 10.80 10.80 10.80 0.00% 0 29/03  
Port of Adria 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00% 0 03/02  
Luka Bar 0.24 0.24 0.24 0.24 0.00% 0 13/04  

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Sveti Stefan Hoteli ad Budva 3.50 0.00 0.00%
Elektroprivreda Crne Gore 3.58 0.00 0.00%
Jugopetrol 10.80 0.00 0.00%
Port of Adria 0.09 0.00 0.00%
Luka Bar 0.24 0.00 0.00%

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Sveti Stefan Hoteli ad Budva 3.50 0.00 0.00%
Elektroprivreda Crne Gore 3.58 0.00 0.00%
Jugopetrol 10.80 0.00 0.00%
Port of Adria 0.09 0.00 0.00%
Luka Bar 0.24 0.00 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email