Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Gia Hạn Ưu Đãi! Ưu đãi cho dữ liệu cao cấp với Nhận ƯU ĐÃI 60%

Montenegro - Thị Trường Tài Chính

Chỉ Số Montenegro

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi Tổng Quan Thị Trường Adv. Dec.
MNSE 10 1,026.43 -6.11 -0.59%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0
MONEX 15,508.08 14.99 0.00%
Down
0.00%
Unchanged
100.00%
0 0

Chứng Khoán Montenegro

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Tên Lần cuối Trước đó Cao Thấp % T.đổi KL Thời gian
Elektroprivreda Crn. 5.50 5.50 5.50 5.50 0.00% 0 17/10  
Jugopetrol 12.02 12.02 12.02 12.02 0.00% 0 10/10  
Port of Adria 0.31 0.09 0.31 0.31 0.00% 0 22/03  
Luka Bar 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00% 0 18/10  
Marina 2.510 2.510 2.510 2.510 0.00% 0 06/10  
13 Jul Plantaze 0.30 0.30 0.30 0.30 0.00% 0 04/08  
Crnogorski Elektrop. 1.21 1.21 1.21 1.21 0.00% 0 11/10  
Crnogorski Telekom 1.380 1.230 1.380 1.350 0.00% 0 07/07  
Poslovno Logisticki. 4.000 4.000 4.000 4.000 0.00% 0 16/10  
Hipotekarna Banka a. 6.10 6.10 6.10 6.10 0.00% 0 21/09  

Mã Mạnh Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Elektroprivreda Crne Gore 5.50 0.00 0.00%
Jugopetrol 12.02 0.00 0.00%
Port of Adria 0.31 0.00 0.00%
Luka Bar 0.42 0.00 0.00%
Marina 2.510 0.000 0.00%

Mã Yếu Nhất

Tên Lần cuối T.đổi % T.đổi
Elektroprivreda Crne Gore 5.50 0.00 0.00%
Jugopetrol 12.02 0.00 0.00%
Port of Adria 0.31 0.00 0.00%
Luka Bar 0.42 0.00 0.00%
Marina 2.510 0.000 0.00%
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email