Hợp đồng Tương lai Nifty 50 - 12/23

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo INR
Miễn trừ Trách nhiệm
21,090.20
+59.40(+0.28%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
20,949.0021,107.45
Biên độ 52 tuần
16,927.4521,107.45
Giá đ.cửa hôm trước
21,075
Giá mở cửa
21,044
Biên độ ngày
20,949-21,107.45
Biên độ 52 tuần
16,927.45-21,107.45
Thay đổi 1 năm
12.02%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
₹50 x Nifty 50
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:Nifty 50

Mọi Người Cũng Xem

30,465.00
IT40
+1.03%
47,590.00
NBNc1
+1.15%
127,240
iBOV
+0.78%
1,876.0
US2000
-0.26%
16,798.8
DE30
+0.85%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về NIFc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc