Hợp đồng Tương lai iBovespa -

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo BRL
Miễn trừ Trách nhiệm
127,678
-767(-0.60%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
127,631127,931
Biên độ 52 tuần
97,200128,650
Giá đ.cửa hôm trước
128,445
Giá mở cửa
127,843
Biên độ ngày
127,631-127,931
Biên độ 52 tuần
97,200-128,650
Thay đổi 1 năm
14.38%
Tháng
-
Quy mô HĐ
R$1 x Giá của Chỉ Số
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:Bovespa

Mọi Người Cũng Xem

16,445.0
DE30
+0.19%
1,873.3
US2000
+0.57%
4,420
EU50
-0.07%
7,508.2
UK100
-0.47%
127,785
WINc1
-0.53%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về INDc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc