Hợp đồng Tương lai FTSE MIB - 12/23

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
29,725.00
+296.00(+1.01%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
29,390.0029,790.00
Biên độ 52 tuần
23,355.0029,910.00
Giá đ.cửa hôm trước
29,720
Giá mở cửa
29,447.5
Biên độ ngày
29,390-29,790
Biên độ 52 tuần
23,355-29,910
Thay đổi 1 năm
21.14%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
€5 x Giá của Chỉ Số
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:FTSE MIB

Mọi Người Cũng Xem

20,080.00
IND50
-0.31%
126,695
iBOV
-0.37%
10,090.0
ES35
0.00%
16,241.5
DE30
+0.17%
1,805.8
US2000
+0.26%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về IFSc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc