US Tech 100 Cash (USTECH)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
15,786.9
-90.8(-0.57%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
15,777.516,010.8
Biên độ 52 tuần
10,668.816,166.6
Giá đ.cửa hôm trước
15,877.7
Giá mở cửa
15,868.4
Thay đổi 1 năm
35.16%
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
-
Biên độ ngày
15,777.5-16,010.8
Biên độ 52 tuần
10,668.8-16,166.6
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ số
Thị trường:Hoa Kỳ
Làm cơ sở:Nasdaq 100
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về USTECH?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc