Bovespa (BVSP)

B3
Tiền tệ tính theo BRL
Miễn trừ Trách nhiệm
125,623
-1,281(-1.01%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
125,614127,538
Biên độ 52 tuần
96,997128,185
Giá đ.cửa hôm trước
126,903
Giá mở cửa
126,907
Thay đổi 1 năm
16%
Khối lượng
10,837,253
KLTB (3 thg)
11,921,539
Biên độ ngày
125,614-127,538
Biên độ 52 tuần
96,997-128,185
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ số
Thị trường:Brazil
# Thành Phần:86

Mọi Người Cũng Xem

30,326.29
IT40
+0.81%
10,258.10
ES35
+0.19%
69,653.73
BSESN
+0.52%
11,001.62
SWI20
+0.34%
7,855.06
XU100
-2.51%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BVSP?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc
TênGiá
iBovespa125,785.00-1.05%
TênKLGiá
MGLU3
Magazine Luiza SA
129.64M2.18+1.87%
PETR4
Petroleo Brasileiro SA PN
64.18M33.50-3.60%
RAIZ4
Raizen SA Preferred
47.8M3.56+2.89%
HAPV3
Hapvida Participacoes e Investimentos
35.09M4.28-2.28%
B3SA3
B3 SA Brasil Bolsa Balcao
32.72M13.27-1.34%
+6.46%+4.44%+2.89%+3.34%+3.05%
TênGiá
HYPE3
Hypera
36.75+2.23
PCAR3
Brasileira De Dist
4.00+0.17
RAIZ4
Raizen
3.56+0.10
CVCB3
CVC BRASIL ON NM
3.71+0.12
UGPA3
ULTRAPAR ON NM
25.68+0.76
-3.67%-4.35%-4.55%-3.99%-3.60%
TênGiá
SMTO3
SAO MARTINHO ON
30.18-1.15
RECV3
Petroreconcavo
19.33-0.88
BRFS3
BRF SA ON
13.85-0.66
PRIO3
Prio
41.44-1.72
PETR4
PETROBRAS PN
33.50-1.25