NVIDIA Corporation (NVDA)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
435.17
-12.65(-2.82%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
433.95-1.22(-0.28%)
Biên độ ngày
432.46451.30
Biên độ 52 tuần
108.13502.66
Giá đ.cửa hôm trước
447.82
Giá mở cửa
448.08
Biên độ ngày
432.46-451.3
Biên độ 52 tuần
108.13-502.66
Khối lượng
46,800,964
KLTB (3 thg)
48,801,065
Thay đổi 1 năm
247.8%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
2,470,000,000
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

132.43
GOOGL
-1.30%
25.91
BAC
-2.96%
6.84
NU
-2.98%
124.72
AMZN
-3.66%
376.75
NFLX
-0.94%

Báo cáo Thu nhập B