Tesla Inc (TSLA)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
246.53
-5.07(-2.02%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
246.10-0.43(-0.17%)
Kết quả lợi tức dự kiến trong 14 ngày
Biên độ ngày
244.45250.02
Biên độ 52 tuần
101.81299.29
Giá đ.cửa hôm trước
251.6
Giá mở cửa
248.61
Biên độ ngày
244.45-250.02
Biên độ 52 tuần
101.81-299.29
Khối lượng
101,433,040
KLTB (3 thg)
115,814,370
Thay đổi 1 năm
1.7%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
3,173,994,467
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

9.33
VFS
-4.80%
313.39
MSFT
-2.61%
24,850.0
HPG
+0.20%
172.40
AAPL
-0.78%
46,100
VIC
+3.60%

Báo cáo Thu nhập B