Eli Lilly and Company (LLY)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
436.49
+7.03
(+1.64%)
Đóng cửa
436.29
-0.20
(-0.05%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
428.13
436.79
Biên độ 52 tuần
283.11
454.95
Khối lượng
2,888,356
Giá đ.cửa hôm trước
429.46
Giá mở cửa
430.27
Biên độ ngày
428.13-436.79
Biên độ 52 tuần
283.11-454.95
Khối lượng
2,888,356
KLTB (3 thg)
3,277,187
Thay đổi 1 năm
37.02%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
949,272,933
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

216.79
PANW
+1.59%
352.57
DE
+1.90%
619.86
LRCX
+0.51%

Tin tức Eli Lilly and Company

Phân tích Eli Lilly and Company

Hồ sơ Công ty Eli Lilly and Company

Lĩnh vực
Y Tế
Nhân viên
35000
Thị trường
Hoa Kỳ