ASML Holding NV ADR (ASML)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
699.65
+7.57(+1.09%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
699.650.00(0.00%)
Biên độ ngày
692.09700.48
Biên độ 52 tuần
529.01771.98
Giá đ.cửa hôm trước
692.08
Giá mở cửa
695.37
Biên độ ngày
692.09-700.48
Biên độ 52 tuần
529.01-771.98
Khối lượng
715,766
KLTB (3 thg)
1,010,673
Thay đổi 1 năm
16.35%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
394,589,762
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

240.17
CRWD
+0.31%
361.17
DE
-1.20%
96.82
NVO
-0.79%
548.24
UNH
-0.23%
16.98
M
+3.73%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về ASML?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc