ESTERAD (ESTERAD)

Bahrain
1,195.87
0.00(0.00%)
 • Giá mở cửa:
  1,206.15
 • Biên độ ngày:
  1,194.10 - 1,206.15
 • Biên độ 52 tuần:
  0.00 - 0.00
 • Loại:Chỉ số
 • Thị trường:Bahrain

Tổng quan ESTERAD

Giá đ.cửa hôm trước
1,195.87
Khối lượng
0
Biên độ ngày
1,194.1-1,206.15
Giá mở cửa
1,206.15
K.Lg T.bình (3 thg)
434,925
Biên độ 52 tuần
0-0
Thay đổi 1 năm
0%
Bạn cảm thấy thế nào về ESTERAD?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Phân tích ESTERAD

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Lần cuối
Trước đó
Cao
Thấp
0.9740.9720.9780.974+0.21%1.4M
0.3520.3530.3520.352-0.28%100K
0.400.400.400.400.00%55.5K
0.620.6380.620.62-2.82%2.5K
0.460.4650.460.43+6.24%441K
0.700.650.700.70+7.69%3K
0.3250.3510.3250.325-7.41%35.94K
0.0770.0770.0770.0770.00%31.01K
0.3740.340.3740.374+10.00%7.5K
0.4860.4880.4870.486-0.41%33.93K

Mã Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
0.352-0.001-0.28%
0.440.000.00%
0.974+0.002+0.21%
0.486-0.002-0.41%
0.40-0.000.00%

Mã Yếu Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
0.62-0.018-2.82%
0.352-0.001-0.28%
0.974+0.002+0.21%
0.486-0.002-0.41%
0.40-0.000.00%

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình Động
Chỉ báo Kỹ thuật
Tổng kết