Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Bỉ

Lần cuối
Cao
Thấp
21.2421.3421.20+6.04+39.74%534.6KBrussels
0.0120.01220.0118+0.0020+20.00%1.17MBrussels
5,170.005,170.005,170.00+469.99+10.00%50Brussels
45.0045.0045.00+4.00+9.76%100Brussels
3.843.843.665+0.175+4.77%1.4KBrussels
2.242.242.24+0.14+6.67%290Brussels
0.13050.13750.125+0.0080+6.53%32.85KBrussels
9.039.088.54+0.55+6.51%1.69MBrussels
6.546.546.45+0.39+6.29%380Brussels
4.704.704.55+0.24+5.50%348Brussels
1.1551.1551.11+0.060+5.48%4.7KBrussels
1.201.201.20+0.060+5.26%337Brussels
15.2415.4214.36+0.74+5.10%24.14KBrussels
48.4549.6547.00+2.35+5.10%2.75KBrussels
3.373.423.26+0.14+4.21%56.44KBrussels
3.853.853.76+0.15+4.05%1.97KBrussels
16.3016.7015.71+0.63+4.02%155.45KBrussels
14.3814.4413.94+0.46+3.30%2.83KBrussels
109.00109.00105.50+3.50+3.32%690Brussels
103.60105.00102.50+2.30+2.27%35.55KBrussels
0.860.890.83+0.03+3.25%46.24KBrussels
61.8262.8861.10+1.96+3.27%798.74KBrussels
24.2224.3223.52+0.64+2.71%22.43KBrussels
158.25159.05154.05+4.75+3.09%308Brussels
40.4640.7639.58+1.12+2.85%37.09KBrussels
0.140.150.130.000.00%174.09KBrussels
103.20103.40102.00+2.80+2.79%4.58KBrussels
17.4517.4517.00+0.45+2.65%1.1KBrussels
100.45101.4098.76+2.59+2.65%95.55KBrussels
40.0040.2239.25+1.03+2.64%204.94KBrussels
31.8031.8031.10+0.80+2.58%4.28KBrussels
41.7641.8240.90+1.04+2.55%7.6KBrussels
143.94144.08140.72+3.56+2.54%734Brussels
2.562.582.49+0.07+2.61%42.16KBrussels
36.1536.3035.40+0.85+2.41%7.96KBrussels
35.0035.0035.00+0.80+2.34%62Brussels
79.2479.4478.04+1.68+2.17%73.57KBrussels
76.5076.6275.46+1.56+2.08%117.59KBrussels
30.3530.5529.85+0.60+2.02%10.39KBrussels
174.20174.90173.00+3.40+1.99%19.33KBrussels
3.883.903.80+0.07+1.97%11.47KBrussels
199.40202.00198.10+3.40+1.73%16.76KBrussels
26.2226.4226.02+0.34+1.31%44.4KBrussels
74.8075.0073.70+1.40+1.91%3.7KBrussels
29.8230.1929.43+0.57+1.95%409.75KBrussels
22.3522.3522.00+0.50+2.29%1.69KBrussels
42.6843.5642.38+0.76+1.81%61.47KBrussels
28.2028.2027.60+0.50+1.81%117Brussels
4.954.994.89+0.07+1.39%79.96KBrussels
118.20119.00116.00+2.00+1.72%47.67KBrussels