BEL Telecommunications Net Return (BETEL)

Brussels
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
834.66
-5.22(-0.62%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
834.66834.66
Biên độ 52 tuần
649.62839.88
Giá đ.cửa hôm trước
839.88
Giá mở cửa
834.66
Thay đổi 1 năm
11.85%
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
-
Biên độ ngày
834.66-834.66
Biên độ 52 tuần
649.62-839.88
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ số
Thị trường:Bỉ
# Thành Phần:4
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BETEL?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc
TênKLGiá
OPIN
Crescent SA
202K0.0092-2.13%
PROX
Proximus NV
22.77K8.83+0.27%
EVSB
EVS Broadcast Equipment SA
2.26K28.55+1.24%
OBEL
Orange Belgium SA
6813.58+0.74%
+1.24%+0.74%+0.09%-2.13%
TênGiá
EVSB
EVS Broadcast
28.55+0.35
OBEL
Orange Belgium
13.58+0.10
PROX
Proximus
8.81+0.01
OPIN
Crescent
0.0092-0.0002
-2.13%+0.27%+0.74%+1.24%
TênGiá
OPIN
Crescent
0.0092-0.0002
PROX
Proximus
8.83+0.02
OBEL
Orange Belgium
13.58+0.10
EVSB
EVS Broadcast
28.55+0.35