Công Ty Cổ Phần Tập đoàn GELEX (GEX)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,200.0
+150.0
(+1.23%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
12,150.0
12,400.0
Biên độ 52 tuần
10,750.0
40,495.0
Khối lượng
6,486,100
Giá đ.cửa hôm trước
12,150
Giá mở cửa
12,250
Biên độ ngày
12,150-12,400
Biên độ 52 tuần
10,750-40,495
Khối lượng
6,486,100
KLTB (3 thg)
10,526,236
Thay đổi 1 năm
-68.7%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
851,495,793
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức Công Ty Cổ Phần Tập đoàn GELEX

Phân tích Công Ty Cổ Phần Tập đoàn GELEX

Hồ sơ Công ty Công Ty Cổ Phần Tập đoàn GELEX

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex, tiền thân là Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam, là một công ty có trụ sở tại Việt Nam chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các thiết bị và linh kiện điện. Thông qua hoạt động của nhiều công ty con, hoạt động của Công ty được chia thành hai mảng: Sản xuất Công nghiệp và Cơ sở hạ tầng. Ở mảng Sản xuất Công nghiệp, Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện, máy công nghiệp và vật liệu xây dựng. Ở mảng Cơ sở hạ tầng, Công ty tham gia vào sản xuất năng lượng điện tái tạo, cung cấp nước sạch và phát triển các khu công nghiệp và hệ thống sinh thái xung quanh, cùng với việc đầu tư vào bất động sản thương mại.