Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn GELEX (GEX)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
41,100.0 -3000.0    -6.80%
11:24:37 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000GEX5 
 • Khối lượng: 17,948,200
 • Giá Mua/Bán: 41,100.0 / 41,200.0
 • Biên độ ngày: 41,050.0 - 44,800.0
Gelex 41,100.0 -3000.0 -6.80%
Cuối Kỳ: 2021
30/09
2021
30/06
2021
31/03
2020
31/12
Tổng tài sản lưu động 28847777.1 25368594.02 14793649.17 13071023.65
Tiền mặt và Khoản đầu tư ngắn hạn 8688331.32 5699030.02 3152163.8 3310506.12
Tiền mặt 2948364.99 2586832.6 1114934.75 1128453.8
Tiền mặt & những khoản tương đương tiền mặt 385454.69 454718.64 56505.38 430785.87
Đầu tư ngắn hạn 5354511.64 2657478.77 1980723.67 1751266.44
Tổng khoản phải thu, Ròng 7525722.33 7768784.34 5792327.02 6102430.87
Tài khoản phải thu - Giao dịch, Ròng 5120210.42 5337481.3 4089667.96 3873328.22
Tổng số hàng trữ 11454816 10446181.64 5043453.88 3236252.99
Chi phí trả trước 1178907.45 1454598.03 805704.48 421833.67
Tài sản lưu động khác, Tổng số - - - -
Tổng tài sản 54273622.19 48203302.65 29947452.28 27152092.66
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Ròng 18873445.26 16986987.25 6998997.91 6532055.33
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Gộp 27484524.98 25524675.96 10877528.22 10308531.78
Khấu hao tích lũy, Tổng số -8611079.72 -8537688.71 -3878530.32 -3776476.45
Lợi thế thương mại, Ròng 1453327.48 1492929.3 558221.03 578196.99
Vô hình, Ròng 624403.86 706225.99 470675.45 476152.14
Đầu tư dài hạn 3476672.34 2658499.89 6636899.1 6025606.99
Thương phiếu phải thu - Dài hạn 303307.53 311519.25 30485.04 30465.04
Tài sản dài hạn khác, Tổng số 694688.62 678546.96 458524.6 438592.52
Tài sản khác, Tổng số - - - -
Tổng nợ ngắn hạn 23216437.89 23152343.73 13379497.78 10831294.48
Nợ phải trả 4967010.87 3727166 2587447.14 2964515.74
Khoản phải trả/Dồn tích - - - -
Chi phí trích trước 1694193.28 1693972.01 283273.52 388687.73
Thương phiếu phải trả/Nợ ngắn hạn 7826860.25 8353584.34 5814975.93 3555209.53
Phần cho thuê vốn/nợ dài hạn đến hạn phải trả 1486835.22 1756443.76 992556.36 773299.71
Nợ ngắn hạn khác, Tổng số 7241538.26 7621177.62 3701244.84 3149581.77
Tổng nợ phải trả 42537210.94 40561725.02 22759383.36 20299583.52
Tổng nợ dài hạn 10175563.78 9293682.02 7655843.21 7752211.49
Nợ dài hạn 10175563.78 9293682.02 7655843.21 7752211.49
Nghĩa vụ cho thuê vốn - - - -
Thuế thu nhập bị hoãn lại 675424.2 681223.79 136538.25 136935.27
Quyền lợi thiểu số 7879264.97 6848993.26 1392662.91 1362677.49
Nợ phải trả khác, Tổng số 590520.12 585482.23 194841.21 216464.79
Tổng vốn sở hữu 11736411.25 7641577.62 7188068.92 6852509.14
Cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn, Tổng số - - - -
Cổ phiếu ưu đãi - Không thể bồi hoàn, Ròng - - - -
Cổ phiếu thường, Tổng số 7811904 4882440 4882440 4882440
Vốn đã góp bổ sung 664073.35 56780.09 35980.09 13074.76
Lợi nhuận giữ lại (Thâm hụt lũy kế) 3029188.35 2450077.23 2153850.63 1900046.81
Cổ phiếu quỹ - Loại thường - - -43880.78 -102997.99
Bảo lãnh nợ ESOP - - - -
Lời (Lỗ) chưa nhận thấy - - - -
Vốn sở hữu khác, Tổng số 231245.55 252280.3 159678.98 159945.56
Tổng nợ phải trả & vốn cổ đông 54273622.19 48203302.65 29947452.28 27152092.66
Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành 851.5 667.39 663.74 658.82
Tổng số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành - - - -
* Trong Hàng Triệu VND (ngoại trừ trên các hạng mục cổ phần)
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận GEX

Viết cảm nghĩ của bạn về Công Ty Cổ Phần Tập đoàn GELEX
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Phan Anh Thư
Phan Anh Thư 08/01/2022 12:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
k hiểu kiểu gì . nên hay không nên còn tùy thuộc
Phan Anh Thư
Phan Anh Thư 08/01/2022 12:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
🥲 éo hiểu kiểu gì . nên hay không nên còn tùy thuộc
Tan Binh
Tan Binh 04/01/2019 12:55
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Gex = gẻ
Kim Muon
Kim Muon 26/04/2018 20:34
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
GEX is an growth company in vn
Tran Bac
shuu183 26/04/2018 20:34
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
That' s right, that' s the company that has big investment funds
Kim Muon
Kim Muon 26/04/2018 20:33
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
pround or vn
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email