Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn GELEX (GEX)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
23,900.0 -100.0    -0.42%
19/08 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000GEX5 
 • Khối lượng: 8,179,600
 • Giá Mua/Bán: 23,900.0 / 23,950.0
 • Biên độ ngày: 23,750.0 - 24,450.0
Gelex 23,900.0 -100.0 -0.42%
Cuối Kỳ: 2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
Tổng tài sản lưu động 30072735.35 29803333.35 28847777.1 25368594.02
Tiền mặt và Khoản đầu tư ngắn hạn 14155051.24 12279810.16 8688331.32 5699030.02
Tiền mặt 3434871.75 3447691.65 2948364.99 2586832.6
Tiền mặt & những khoản tương đương tiền mặt 2666257.99 1458416.17 385454.69 454718.64
Đầu tư ngắn hạn 8053921.5 7373702.35 5354511.64 2657478.77
Tổng khoản phải thu, Ròng 5421541.68 5095866.49 7525722.33 7768784.34
Tài khoản phải thu - Giao dịch, Ròng 3258850.83 3319390.65 5120210.42 5337481.3
Tổng số hàng trữ 9539383.27 11533262.4 11454816 10446181.64
Chi phí trả trước 956759.16 894394.3 1178907.45 1454598.03
Tài sản lưu động khác, Tổng số - - - -
Tổng tài sản 61522585.81 61189346.99 54273622.19 48203302.65
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Ròng 23222695.37 23106891.96 18873445.26 16986987.25
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Gộp 32751862.56 32282503.97 27484524.98 25524675.96
Khấu hao tích lũy, Tổng số -9529167.19 -9175612.01 -8611079.72 -8537688.71
Lợi thế thương mại, Ròng 1629331.96 1681273.67 1453327.48 1492929.3
Vô hình, Ròng 700607 709829.71 624403.86 706225.99
Đầu tư dài hạn 4328680.11 4310992.5 3476672.34 2658499.89
Thương phiếu phải thu - Dài hạn 305680.25 304375.29 303307.53 311519.25
Tài sản dài hạn khác, Tổng số 1262855.77 1272650.52 694688.62 678546.96
Tài sản khác, Tổng số - - - -
Tổng nợ ngắn hạn 20750328.02 22974454.82 23216437.89 23152343.73
Nợ phải trả 2940225.23 3691097.79 4967010.87 3727166
Khoản phải trả/Dồn tích - - - -
Chi phí trích trước 1791550.01 1836625.91 1694193.28 1693972.01
Thương phiếu phải trả/Nợ ngắn hạn 6676172.63 6733363.36 7826860.25 8353584.34
Phần cho thuê vốn/nợ dài hạn đến hạn phải trả 1096960.39 1639046.83 1486835.22 1756443.76
Nợ ngắn hạn khác, Tổng số 8245419.75 9074320.93 7241538.26 7621177.62
Tổng nợ phải trả 48871006.32 49150036.12 42537210.94 40561725.02
Tổng nợ dài hạn 15002981.07 13749732.45 10175563.78 9293682.02
Nợ dài hạn 15002981.07 13749732.45 10175563.78 9293682.02
Nghĩa vụ cho thuê vốn - - - -
Thuế thu nhập bị hoãn lại 587058.64 587323.13 675424.2 681223.79
Quyền lợi thiểu số 9083993.71 8458490.73 7879264.97 6848993.26
Nợ phải trả khác, Tổng số 3446644.89 3380034.99 590520.12 585482.23
Tổng vốn sở hữu 12651579.49 12039310.87 11736411.25 7641577.62
Cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn, Tổng số - - - -
Cổ phiếu ưu đãi - Không thể bồi hoàn, Ròng - - - -
Cổ phiếu thường, Tổng số 8514957.93 8514957.93 7811904 4882440
Vốn đã góp bổ sung 663218.26 663218.26 664073.35 56780.09
Lợi nhuận giữ lại (Thâm hụt lũy kế) 3236591.54 2627431.11 3029188.35 2450077.23
Cổ phiếu quỹ - Loại thường - - - -
Bảo lãnh nợ ESOP - - - -
Lời (Lỗ) chưa nhận thấy - - - -
Vốn sở hữu khác, Tổng số 236811.76 233703.57 231245.55 252280.3
Tổng nợ phải trả & vốn cổ đông 61522585.81 61189346.99 54273622.19 48203302.65
Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành 851.5 928.13 851.5 667.39
Tổng số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành - - - -
* Trong Hàng Triệu VND (ngoại trừ trên các hạng mục cổ phần)
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận GEX

Viết cảm nghĩ của bạn về Công Ty Cổ Phần Tập đoàn GELEX
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Phan Anh Thư
Phan Anh Thư 08/01/2022 12:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
k hiểu kiểu gì . nên hay không nên còn tùy thuộc
Phan Anh Thư
Phan Anh Thư 08/01/2022 12:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
🥲 éo hiểu kiểu gì . nên hay không nên còn tùy thuộc
Tan Binh
Tan Binh 04/01/2019 12:55
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Gex = gẻ
Kim Muon
Kim Muon 26/04/2018 20:34
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
GEX is an growth company in vn
Tran Bac
shuu183 26/04/2018 20:34
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
That' s right, that' s the company that has big investment funds
Kim Muon
Kim Muon 26/04/2018 20:33
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
pround or vn
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email