BEL Utilities Net Return (BEUT)

Brussels
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
1,693.70
+23.69(+1.42%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
1,693.701,693.70
Biên độ 52 tuần
1,360.931,693.70
Giá đ.cửa hôm trước
1,670.01
Giá mở cửa
1,693.7
Thay đổi 1 năm
11.11%
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
-
Biên độ ngày
1,693.7-1,693.7
Biên độ 52 tuần
1,360.93-1,693.7
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ số
Thị trường:Bỉ
# Thành Phần:3
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BEUT?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc
TênKLGiá
ENGIE
Engie SA
3.47M16.23+0.41%
ELI
Elia
139.18K107.20+6.88%
EKOP
Ekopak BV
21.06K19.70-0.25%
+6.88%+0.41%-0.25%
TênGiá
ELI
Elia
107.20+6.90
ENGIE
Engie
16.23+0.07
EKOP
Ekopak BV
19.70-0.05
-0.25%+0.41%+6.88%
TênGiá
EKOP
Ekopak BV
19.70-0.05
ENGIE
Engie
16.23+0.07
ELI
Elia
107.20+6.90