Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Slovenia

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Pozavar0Valnic 27.80 28.30 27.80 -0.60 -2.11% 8.78K 06/12  
  KD Group 44.200 44.200 44.200 -0.400 -0.90% 0.01K 06/12  
  Luka Koper DD 24.80 25.00 24.60 -0.20 -0.80% 5.60K 06/12  
  Cinkarna Celje 248.00 249.00 247.00 -2.00 -0.80% 0.38K 06/12  
  Salus Ljubljana 1,310 1,310 1,310 -10 -0.76% 0.01K 01/12  
  Petrol 454.00 455.00 453.00 -3.00 -0.66% 0.32K 06/12  
  Telekom Sloven 56.40 56.40 56.40 -0.20 -0.35% 0.14K 06/12  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email