Kazakstan - Chỉ Số

Cập nhật các dữ liệu hiện tại về cổ phiếu, trái phiếu và các chỉ số ngành tại Kazakstan, bao gồm giá mới nhất, mức cao, thấp hàng ngày và biến động% đối với mỗi loại chỉ số. Click vào các chỉ số riêng lẻ để xem các đồ thị kỹ thuật và các thông tin khác.
4,185.72
-35.71-0.85