Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Thái Lan

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  AQ Estate 0.03 0.03 0.02 +0.01 +50.00% 95.91M 16:37:00  
  Indara Insurance 218.00 218.00 206.00 +50.00 +29.76% 18.80K 11:06:00  
  E for L Aim 0.72 0.72 0.57 +0.15 +26.32% 66.32M 16:37:00  
  Nam Seng Insurance 124.00 124.00 103.00 +22.00 +21.57% 199.20K 16:37:00  
  Thai Film 0.19 0.19 0.17 +0.03 +18.75% 24.20M 16:37:00  
  KWI PCL 3.740 3.880 3.100 +0.460 +14.02% 45.10M 16:37:00  
  Trinity Watthana 9.00 9.35 8.00 +1.10 +13.92% 7.11M 16:37:00  
  AJ Advance 0.30 0.30 0.27 +0.03 +11.11% 34.94M 16:37:00  
  Finansia Syrus 4.160 4.220 3.840 +0.320 +8.33% 8.28M 16:37:00  
  Thantawan 47.75 48.00 45.00 +3.50 +7.91% 213.10K 16:37:00  
  ATP30 1.860 2.100 1.860 +0.130 +7.51% 47.35M 16:37:00  
  Ingress Industrial Thailand 0.60 0.60 0.56 +0.04 +7.14% 2.78M 16:37:00  
  Ingress Industrial DRC 0.60 0.60 0.56 +0.04 +7.14% 2.78M 16:37:00  
  Proud Real Estate 1.720 1.790 1.620 +0.110 +6.83% 5.71M 16:37:00  
  Winnergy Medical PCL 4.94 4.94 4.72 +0.30 +6.47% 3.48M 16:37:00  
  Delta Electronics Thailand DRC 538.00 542.00 506.00 +32.00 +6.32% 4.72M 16:37:00  
  Delta Electronics Thailand 538.00 542.00 506.00 +32.00 +6.32% 4.72M 16:37:00  
  Masterkool Intl 0.570 0.570 0.540 +0.030 +5.56% 11.91M 16:37:00  
  JAS Asset 4.28 4.30 4.06 +0.22 +5.42% 6.64M 16:37:00  
  Peoples Garment 7.25 7.70 6.85 +0.35 +5.07% 1.49M 16:37:00  
  I I Group PCL 42.25 42.75 40.50 +2.00 +4.97% 1.37M 16:37:00  
  Globlex Holding 1.06 1.08 1.00 +0.05 +4.95% 3.92M 16:37:00  
  Food and Drinks 23.60 24.30 23.10 +1.10 +4.89% 20.90K 16:37:00  
  Thai Optical 8.60 8.65 8.25 +0.40 +4.88% 736.90K 16:37:00  
  Nation Intl Edutainment 7.550 7.550 7.200 +0.350 +4.86% 907.80K 16:37:00  
  JD Food PCL 3.48 3.68 3.34 +0.16 +4.82% 40.92M 16:37:00  
  CK Power 5.45 5.50 5.20 +0.25 +4.81% 33.83M 16:37:00  
  UOB Kay Hian Thailand 5.600 6.000 5.350 +0.250 +4.67% 1.10M 16:37:00  
  Mida Assets 0.45 0.45 0.43 +0.02 +4.65% 384.60K 16:37:00  
  Dusit Thani 11.40 11.40 10.90 +0.50 +4.59% 138.90K 16:37:00  
  TMC Industrial 1.37 1.37 1.30 +0.06 +4.58% 2.36M 16:37:00  
  Thiensurat 5.800 5.800 4.780 +0.250 +4.50% 35.48M 16:37:00  
  Thai Mui DRC 1.19 1.19 1.14 +0.05 +4.39% 858.00K 16:37:00  
  Thai Mui 1.19 1.19 1.14 +0.05 +4.39% 858.00K 16:37:00  
  Practical Solution PCL 2.86 2.92 2.76 +0.12 +4.38% 12.10M 16:37:00  
  NFC 5.150 5.450 4.960 +0.210 +4.25% 3.20M 16:37:00  
  Thanapiriya 4.000 4.080 3.900 +0.160 +4.17% 7.68M 16:37:00  
  Prinsiri 3.020 3.040 2.900 +0.120 +4.14% 1.08M 16:37:00  
  Master Ad 0.510 0.510 0.490 +0.020 +4.08% 8.72M 16:37:00  
  Thai German Products 0.26 0.26 0.25 +0.01 +4.00% 2.14M 16:37:00  
  TRV Rubber Products PCL 3.66 3.80 3.42 +0.14 +3.98% 19.56M 16:37:00  
  Rhom Bho Property DRC 2.10 2.14 2.04 +0.08 +3.96% 2.57M 16:37:00  
  Rhom Bho Property 2.10 2.14 2.04 +0.08 +3.96% 2.57M 16:37:00  
  Bank of Ayudhya 33.25 33.25 32.00 +1.25 +3.91% 1.91M 16:37:00  
  Erawan Group 3.78 3.80 3.64 +0.14 +3.85% 14.98M 16:37:00  
  Everland 0.27 0.28 0.26 +0.01 +3.85% 14.08M 16:37:00  
  Quality Construction 5.45 5.50 5.30 +0.20 +3.81% 138.40K 16:37:00  
  Premier Products 1.980 2.020 1.920 +0.070 +3.66% 786.90K 16:37:00  
  Proen PCL 7.10 7.20 6.80 +0.25 +3.65% 1.54M 16:37:00  
  Eastern Polymer 10.00 10.00 9.70 +0.35 +3.63% 12.91M 16:37:00  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email