Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC)

Ho Chi Minh
10,150.0
+550.0(+5.73%)
 • Khối lượng:
  3,900
 • Giá Mua/Bán:
  9,790.0/10,150.0
 • Biên độ ngày:
  10,100.0 - 10,250.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000TPC8

Bình luận TPC

Bạn cảm thấy thế nào về Nhựa Tân Đại Hưng?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)