CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
19,300
+300(+1.58%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật BSR

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua15Trung Tính1Bán4

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua6Trung Tính1Bán1

Trung bình Động

Mua
Mua9Bán3

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:MuaMua: (9)Bán: (3)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (6)Bán: (1)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 6Trung Tính: 1Bán: 1
04/12/2023 10:20 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)52.443Trung Tính
STOCH(9,6)93.526Mua quá mức
STOCHRSI(14)100Mua quá mức
MACD(12,26)-190.261Bán
ADX(14)21.222Mua
Williams %R-3.125Mua quá mức
CCI(14)104.6895Mua
ATR(14)550Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)78.5714Mua
Ultimate Oscillator56.294Mua
ROC0.521Mua
Bull/Bear Power(13)562.858Mua

Trung bình Động

Tổng kết: MuaMua: 9Bán: 3
04/12/2023 10:20 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
18940.0000
Mua
19042.7159
Mua
MA10
18960.0000
Mua
18982.5623
Mua
MA20
18970.0000
Mua
19062.7149
Mua
MA50
19654.0000
Bán
19337.9319
Bán
MA100
19775.0000
Bán
19214.0949
Mua
MA200
18193.5000
Mua
19156.4573
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển18500186001880018900191001920019400
Fibonacci18600187151878518900190151908519200
Camarilla18918189451897218900190281905519082
Woodie18550186251885018925191501922519450
DeMark--188501892519150--