Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVF)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
16,800
-400(-2.33%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
16,45017,200
Biên độ 52 tuần
6,61018,000
Giá Mua/Bán
16,800.00 / 16,850.00
Giá đ.cửa hôm trước
17,200
Giá mở cửa
16,900
Biên độ ngày
16,450-17,200
Biên độ 52 tuần
6,610-18,000
Khối lượng
5,507,500
KLTB (3 thg)
3,820,327
Thay đổi 1 năm
147.06%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
351,064,031
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về EVF?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Công ty tài chính cổ phần Điện Lực là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, có trụ sở tại Việt Nam. Công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ huy động vốn và quản lý vốn cho các dự án điện. Các sản phẩm và dịch vụ được phân thành ba phân khúc: Khách hàng Doanh nghiệp, Tổ chức Tài chính và Khách hàng Cá nhân. Công ty cung cấp các dịch vụ tín dụng, dịch vụ đầu tư, huy động vốn, dịch vụ tư vấn tài chính và Cơ chế phát triển sạch (CDM), giao dịch ngoại hối và các dịch vụ khác cho khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ cho các tổ chức tài chính là dịch vụ thị trường tiền tệ, hợp tác kinh doanh và kinh doanh ngoại hối. Đối với khách hàng cá nhân, Công ty cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng và các dịch vụ tài chính khác.

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam