Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Bảng Tóm tắt Phân tích Kỹ thuật Chỉ số châu Âu

Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
FTSE 100 Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
CAC 40 Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
AEX Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
DAX Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mua Mạnh
IBEX 35 Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Euro Stoxx 50 Trung bình Động: Bán Mạnh Trung Tính Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
SMI Trung bình Động: Trung Tính Mua Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
FTSE MIB Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh
PSI 20 Trung bình Động: Mua Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
BEL 20 Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
WIG20 Trung bình Động: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
OSE Benchmark Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
OMXS30 Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
OMXC20 Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
OMX Helsinki 25 Trung bình Động: Bán Trung Tính Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
Budapest SE Trung bình Động: Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh
Tổng kết: Không khả dụng Không khả dụng Không khả dụng Mua Mạnh
ATX Trung bình Động: Bán Mạnh Mua Mạnh Mua
Chỉ báo: Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Không khả dụng Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
WIG30 Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Oslo OBX Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email