S&P Merval Argentina (MAR)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
33,784.64
0.00(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
33,227.6533,871.46
Biên độ 52 tuần
0.0033,871.46
Giá đ.cửa hôm trước
33,227.65
Giá mở cửa
33,227.65
Thay đổi 1 năm
0%
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
-
Biên độ ngày
33,227.65-33,871.46
Biên độ 52 tuần
0-0
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ số
Thị trường:Argentina
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về MAR?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc
TênKLGiá
COME
Sociedad Comercial del Plata SA
3.12M63.00+1.61%
TXAR
Ternium Argentina SA
848.84K826.00+4.56%
PAMP
Pampa Energia SA
694.21K1,640.00+4.16%
GGAL
Grupo Financiero Galicia
2.45M1,504.00+1.61%
CEPU
Central Puerto SA
633.33K744.45+5.10%
CECO2
Central Costanera SA
6.57K404.00+2.67%
CRES
Cresud SA
874.25K841.00+1.48%
BBAR
BBVA Banco Frances SA
137.16K1,589.00+3.80%
ALUA
Aluar Aluminio Argentino
2.35M956.50+6.81%
TRAN
Compania de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA
159.53K795.00+0.13%
+0.13%+2.46%+7.68%+2.67%+5.10%
TênGiá
TRAN
TRANSENER
795.00+1.000
TGSU2
Tran Gas Del Sur
2,420.00+58.050
EDN
EDENOR
720.00+51.350
CECO2
Central Costanera
404.00+10.500
CEPU
Central Puerto
744.45+36.15
+3.87%+0.97%+0.90%+3.70%+0.34%
TênGiá
METR
Metrogas SA
443.00+16.500
CTIO
Consultatio
1,355.00+13.000
YPFD
YPF
14,430.00+128.55
CELU
Celulosa Argentina
490.00+17.500
MIRG
Mirgor
10,670.00+36.00