HSI-Commercial & Industrial (HSNC)

Hồng Kông
12,395.83
-498.18(-3.86%)
  • Giá mở cửa:
    12,781.06
  • Biên độ ngày:
    12,336.36 - 12,812.63
  • Biên độ 52 tuần:
    7,910.55 - 14,369.68

Tổng quan HSI-Commercial & Industrial

Giá đ.cửa hôm trước
12,894.01
Khối lượng
1,818,888,960
Biên độ ngày
12,336.36-12,812.63
Giá mở cửa
12,781.06
K.Lg T.bình (3 thg)
1,393,984,255
Biên độ 52 tuần
7,910.55-14,369.68
Thay đổi 1 năm
-7.32%
Bạn cảm thấy thế nào về HSI-Commercial & Industrial?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Phân tích HSI-Commercial & Industrial

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Lần cuối
Trước đó
Cao
Thấp
4.174.184.244.15-0.24%189.9M
4.224.264.294.18-0.94%139.87M
12.9212.7013.0812.70+1.73%117.95M
107.60109.00110.50105.50-1.28%94.86M
11.3611.3811.3811.14-0.18%86.57M

Mã Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
245.00+5.40+2.25%
12.92+0.22+1.73%
100.60+1.70+1.72%
9.06+0.15+1.68%
29.30+0.450+1.56%

Mã Yếu Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
4.55-0.24-5.01%
105.40-4.10-3.74%
44.25-1.70-3.70%
8.94-0.34-3.66%
98.25-3.45-3.39%

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Trung bình ĐộngMuaMuaBán
Chỉ báo Kỹ thuậtMua MạnhMua MạnhBán
Tổng kếtMua MạnhMua MạnhBán