💼 Bảo vệ danh mục của bạn với công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingPro – HIỆN GIẢM tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI

HSI-Commercial & Industrial (HSNC)

Hồng Kông
Tiền tệ tính theo HKD
Miễn trừ Trách nhiệm
9,582.74
-100.64(-1.04%)
Đóng cửa

Thành phần HSI-Commercial & Industrial

Lần cuối
Cao
Thấp
Tăng lên
Thời gian
40.9541.2040.70-0.24%2.77M
aa.aa
25.6025.7025.05+1.19%4.62M
aa.aa
7.217.277.19-0.41%7.07M
aa.aa
25.3027.0024.50-6.30%45.33M
aa.aa
4.944.984.79+3.13%116.79M
aa.aa
7.467.557.37-0.13%27.82M
aa.aa
7.087.116.97+0.57%84.06M
aa.aa
20.6020.8520.15+1.23%82.26M
aa.aa
75.5076.3075.00-0.07%15.72M
aa.aa
23.7525.2023.60-1.25%760.74K
aa.aa
233.00237.80231.00-2.27%6.08M
aa.aa
13.8614.4613.74-3.48%20.35M
aa.aa
15.7015.8215.56-0.25%28.61M
aa.aa
9.239.609.17-3.35%10.98M
aa.aa
10.2810.5610.22-2.10%25.26M
aa.aa
15.50015.54015.3400.00%9.45M
aa.aa
34.3034.5534.00+0.73%4.84M
aa.aa
7.898.067.86-1.00%30.11M
aa.aa
105.30109.70104.80-2.68%1.17M
aa.aa
8.388.648.30-0.24%4.62M
aa.aa
18.6218.8818.52-1.38%4.5M
aa.aa
2.782.882.77-1.77%30.08M
aa.aa
7.397.867.30-6.57%21.52M
aa.aa
67.7069.2067.10-1.96%4.78M
aa.aa
95.1095.5592.75-0.89%2M
aa.aa
12.4012.4811.96+0.65%9.09M
aa.aa
17.1417.6617.00-1.72%25.39M
aa.aa
14.4614.7014.32-1.09%13.69M
aa.aa
5.896.025.85-1.51%27.74M
aa.aa
69.9572.0569.40-0.78%3.96M
aa.aa
33.75033.90032.950+1.81%12.49M
aa.aa
363.20369.60360.60-0.82%11.8M
aa.aa
5.235.335.21-1.32%15.79M
aa.aa
3.623.683.58-0.82%20.77M
aa.aa
9.679.769.52-0.10%36.01M
aa.aa
46.7549.1546.40-1.79%11.21M
aa.aa
3.193.313.14-1.54%22.16M
aa.aa
16.5417.0416.32-2.48%91.65M
aa.aa
113.30118.30111.50-4.06%42.95M
aa.aa
12.6212.8612.56-1.25%10.93M
aa.aa
28.5529.6528.40-1.38%2.9M
aa.aa
16.6217.4416.56-2.35%2.35M
aa.aa
9.4810.029.41-5.11%24.11M
aa.aa
74.2074.8574.05+0.13%24.39M
aa.aa
148.80151.20145.10+4.57%8.29M
aa.aa
100.60103.00100.00-1.95%5.82M
aa.aa
30.7532.8030.40-7.10%24.58M
aa.aa
20.5521.0020.40-0.48%3.79M
aa.aa
10.8011.2610.72-2.35%30.31M
aa.aa
23.4023.5022.95+0.21%11.48M
aa.aa
87.7589.2087.40-0.57%5.72M
aa.aa
358.60362.20356.20-0.66%1.06M
aa.aa
74.5077.2074.00-4.06%10.2M
aa.aa
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.