FTSE 350 Software & Computer Services (FTNMX101010)

Luân Đôn
1,891.76
+26.25(+1.41%)
 • Giá mở cửa:
  1,865.51
 • Biên độ ngày:
  1,860.38 - 1,892.08
 • Biên độ 52 tuần:
  1,536.60 - 2,012.34
 • Loại:Chỉ số
 • Thị trường:Anh Quốc
 • # Thành Phần:4

Tổng quan FTSE 350 Software & Computer Services

Giá đ.cửa hôm trước
1,865.51
Khối lượng
0
Biên độ ngày
1,860.38-1,892.08
Giá mở cửa
1,865.51
K.Lg T.bình (3 thg)
-
Biên độ 52 tuần
1,536.6-2,012.34
Thay đổi 1 năm
-2.99%
Bạn cảm thấy thế nào về FTSE 350 Software & Computer Services?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Phân tích FTSE 350 Software & Computer Services

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Lần cuối
Trước đó
Cao
Thấp
532.00531.40532.00531.40+0.11%3.98M
773.80763.60774.60757.60+1.34%3.16M
2,218.001,992.002,230.002,004.00+11.35%928.39K
1,209.001,194.001,216.001,180.00+1.26%184.08K

Mã Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
2,218.00+226.00+11.35%
773.80+10.20+1.34%
1,209.00+15.00+1.26%
532.00+0.60+0.11%

Mã Yếu Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
532.00+0.60+0.11%
1,209.00+15.00+1.26%
773.80+10.20+1.34%
2,218.00+226.00+11.35%

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình ĐộngMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua
Chỉ báo Kỹ thuậtMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua
Tổng kếtMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua