Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Bosna-Hercegovina

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Bosnalijek Sa 36.34 36.34 35.00 +3.23 +9.76% 8.79K 17/09  
  Bh Telecom 10.72 11.00 10.72 +0.41 +3.98% 1.37K 16/09  
  Telekom Srpske 1.140 1.140 1.140 0.000 0% 10.50K 17/09  
  Hidroelek Na T 0.209 0.210 0.209 -0.001 -0.48% 6.00K 15/09  
  Ztc Banja Vruc 1.000 1.000 1.000 0.000 0% 0.90K 17/09  
  Elektro-Bijelj 0.156 0.156 0.156 +0.017 +12.23% 2.70K 17/09  
  Elektropriv Bi 10.00 10.00 10.00 +0.20 +2.04% 0.02K 17/09  
  IF Bosfin Sarajevo 0.99 0.99 0.99 +0.00 +0.00% 0 29/07  
  ZIF Kristal Invest Fond Ad Banja Luka 3.5600 3.5600 3.5600 0.0000 0.00% 0 04/02  
  Magros Metal dd Sarajevo 5.000 5.000 5.000 0.000 0.00% 0 25/04  
  ZIF Invest Nova Fond Ad Bijeljina 0.0008 0.0008 0.0008 0.0000 0.00% 0 04/02  
  Rafinerija Ulja ad Modrica 0.0870 0.0870 0.0870 +0.0000 +0.00% 0 13/08  
  Energonova dd Sarajevo 41.00 41.00 41.00 0.00 0.00% 0 10/05  
  ZIF Aktiva Invest Fond 4.0000 4.1300 4.0000 0.0000 0.00% 0 04/02  
  IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.23 1.23 1.23 0.00 0.00% 0 26/08  
  Zif Euroinvestment Fond Ad Banja Luka 6.0000 6.0000 6.0000 0.0000 0.00% 0 04/02  
  Pobjeda dd Tesanj 8.50 8.50 8.50 +0.00 +0.00% 0 02/08  
  ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3.0000 3.0000 3.0000 0.0000 0.00% 0 04/02  
  Naprijed Sarajevo 1.05 1.05 1.05 +0.00 +0.00% 1.99K 15/09  
  Fortuna fond Bihac 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00% 9.18K 02/09  
  Eurofond 1 Tuzla 0.65 0.65 0.64 +0.00 +0.00% 332.54K 09/07  
  Elektrodistribucija ad Pale 0.1770 0.1770 0.1770 0.00 0.00% 0.74K 16/07  
  Centrotrans Tranzit 47.00 47.00 47.00 0.00 0.00% 0.96K 14/01  
  Bors Invest Fond 1.6700 1.6700 1.6700 0.0000 0.00% 0 04/02  
  JKP Vodovod i Kanalizacija dd Konjic 3.00 3.00 3.00 +0.00 +0.00% 2.03K 06/05  
  ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2000 2.2000 2.2000 0.0000 0.00% 0 04/02  
  Saniteks dd Velika Kladusa 9.15 9.15 9.10 0.00 0.00% 0.47K 08/01  
  IF Prof Plus Sarajevo 3.70 3.70 3.69 0.00 0.00% 7.40K 17/06  
  Solana dd Tuzla 25.00 25.00 25.00 +0.00 +0.00% 0.01K 15/09  
  Rafinerija Nafte ad Brod 0.0080 0.0080 0.0080 0.00 0.00% 19.67K 08/09  
  Fabrika Duhana 248.00 248.00 248.00 0.00 0.00% 0.01K 14/09  
  Sarajevo Osig 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00% 0.34K 09/09  
  Intesa Sanpaol 380.00 380.00 380.00 0.00 0.00% 0 04/02  
  Ik Banka Zenic 46.80 46.80 46.80 +0.00 +0.00% 0.05K 16/09  
  Hidrogradnja D 0.2000 0.2000 0.2000 +0.0000 +0.00% 0 26/08  
  Projekt ad Banja Luka 1.0500 1.0500 1.0500 0.00 0.00% 3.20K 21/01  
  Rite Gacko 0.026 0.026 0.026 0.00 0.00% 1.84K 06/09  
  Rite Ugljevik 0.030 0.030 0.030 0.00 0.00% 6.76K 15/09  
  Nova Banka 0.500 0.500 0.500 0.00 0.00% 2.91K 09/09  
  Jkp Jablanica 310.00 310.00 310.00 0.00 0.00% 0 28/05  
  Tvornica Cemen 30.90 30.90 30.90 0.00 0.00% 0.42K 15/09  
  RMU Banovici dd Banovici 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00% 0.19K 09/09  
  Hidroelektrane Vrbasu Mrkonjic 0.2700 0.2700 0.2700 0.0000 0.00% 0 05/07  
  Energoinvest dd Sarajevo 1.050 1.050 1.050 +0.00 +0.00% 1.35K 06/09  
  Sipad Komerc 1.0000 1.0000 1.0000 +0.00 +0.00% 0.04K 31/08  
  Abs Banka 100.03 100.03 100.03 0.00 0.00% 0 05/06  
  Elektro Doboj 0.290 0.290 0.290 0.00 0.00% 1.80K 16/09  
  Cistoca ad Banja 0.400 0.400 0.400 0.000 0.00% 0 28/07  
  Zeljeznice Rs 23.80 23.80 23.80 0.00 0.00% 0 09/07  
  Elektropriv Hz 28.99 28.99 28.99 +0.00 +0.00% 0 29/04  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email