Caterpillar Inc (CAT)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
228.84
+4.30
(+1.92%)
Đóng cửa
228.87
+0.03
(+0.01%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
224.90
229.05
Biên độ 52 tuần
160.60
266.04
Khối lượng
2,608,406
Giá đ.cửa hôm trước
224.54
Giá mở cửa
226.38
Biên độ ngày
224.9-229.05
Biên độ 52 tuần
160.6-266.04
Khối lượng
2,608,406
KLTB (3 thg)
3,326,732
Thay đổi 1 năm
0.65%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
516,345,490
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

147.45
WMT
+1.22%
19.25
T
+0.89%
412.88
DE
+2.27%

Tin tức Caterpillar Inc

Phân tích Caterpillar Inc