3M Company (MMM)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
100.76
-0.24
(-0.24%)
Đóng cửa
100.58
-0.18
(-0.18%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
99.58
101.35
Biên độ 52 tuần
92.38
152.30
Khối lượng
3,147,819
Giá đ.cửa hôm trước
101
Giá mở cửa
100.8
Biên độ ngày
99.58-101.35
Biên độ 52 tuần
92.38-152.3
Khối lượng
3,147,819
KLTB (3 thg)
3,568,082
Thay đổi 1 năm
-31.23%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
551,672,217
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

49.68
CSCO
-0.20%
16.07
T
-0.19%
301.14
HD
-0.19%
131.27
TGT
-0.36%

Tin tức 3M Company

Phân tích 3M Company