CTCP In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh (SAP)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
54,000
-15,500
(-22.30%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
54,000
54,000
Biên độ 52 tuần
15,200
69,500
Khối lượng
100
Giá đ.cửa hôm trước
69,500
Giá mở cửa
54,000
Biên độ ngày
54,000-54,000
Biên độ 52 tuần
15,200-69,500
Khối lượng
100
KLTB (3 thg)
300
Thay đổi 1 năm
63.14%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
91,804,980
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về SAP?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH là công ty cung cấp các dịch vụ in thương mại có trụ sở tại Việt Nam. Công ty cung cấp dịch vụ in cho các nhà xuất bản sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bổ trợ, sách giáo dục, tạp chí định kỳ và báo, đồng thời in nhãn mác và bao bì. Công ty cũng sản xuất và kinh doanh giấy viết, sổ, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác. Bên cạnh đó, Công ty còn kinh doanh vật liệu, vật tư và máy móc cho ngành in. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty là một công ty liên kết của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Báo cáo Thu nhập B