Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chứng Khoán Mauritius

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênLần cuốiCaoThấpT.đổi% T.đổiKLThời gian
 Mauritius Union Assurance CY153.50153.50151.00+0.00+0.00%2.50K19/01 
 P. O. L. I. C. Y5.145.145.140.000.00%20.30K20/01 
 Vivo Energy Mauritius Ltd245.25245.25245.25+0.00+0.00%0.40K19/01 
 MCB Group318.00318.50317.000.000.00%36.08K19/01 
 Fincorp Investment21.0021.0020.900.000.00%4.50K19/01 
 Air Mauritius5.805.805.800.000.00%7.88K17/01 
 Mauritius Oil Refineries22.0022.0022.000.000.00%0.90K19/01 
 United Basalt Products155.25155.25155.250.000.00%23.73K19/01 
 Sun Resorts19.3019.3019.300.000.00%25.30K19/01 
 Innodis52.0052.0051.75+0.00+0.00%1.50K20/01 
 Omnicane17.3017.3017.30+0.00+0.00%0.20K14/01 
 Automatic Systems101.00101.00101.000.000.00%0.12K19/01 
 Plastic Industry Mtius43.9543.9543.950.000.00%0.20K10/01 
 Harel Mallac44.0044.0044.000.000.00%0.10K05/01 
 Swan Insurance Co.440.00440.00440.000.000.00%1.84K19/01 
 Mauritius Chemical & Fertilizer9.769.769.76+0.00+0.00%1.80K06/01 
 Promotion and Development102.00102.00102.000.000.00%7.34K19/01 
 Caudan Development0.9000.9000.9000.000.00%3.00K19/01 
 Mauritius Development Inv. Trust2.9002.9002.9000.000.00%0.10K19/01 
 New Mauritius Hotels7.707.727.680.000.00%46.10K19/01 
 Phoenix Beverages608.00608.00608.000.000.00%3.40K17/01 
 Rogers & Co29.0029.1029.000.000.00%1.21K19/01 
 SBM Holdings4.5504.5504.5500.000.00%193.51K19/01 
 United Docks69.7569.7569.75+0.00+0.00%0.22K19/01 
 Gamma Civic43.0043.0043.000.000.00%0.30K20/01 
 BMH26.5026.5026.35+0.00+0.00%2.40K13/01 
 Lux Island Resorts Ltd43.3043.3043.300.000.00%142.25K19/01 
 Alteo32.9032.9032.90+0.00+0.00%0.70K19/01 
 Cim Financial9.409.429.400.000.00%12.12K20/01 
 Dale Capital1.9101.9101.9100.000.00%1.00K17/12 
 Nat Inv Trust37.0037.0037.000.000.00%25.00K17/01 
 Terra Mauricia32.0032.0031.50+0.00+0.00%65.70K19/01 
 CIEL Ltd6.286.286.24+0.00+0.00%17.10K19/01 
 Bluelife0.5800.5800.5800.000.00%0.57K19/01 
 Lottotech8.4608.4608.4600.000.00%5.00K20/01 
 Medine52.0052.0051.50+0.00+0.00%15.40K19/01 
 Ascencia30.6030.6030.40+0.00+0.00%15.82K19/01 
 IBL53.0053.0053.000.000.00%4.85K19/01 
 ENL21.0021.0021.000.000.00%44.42K19/01 
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email