Toray Industries, Inc. (3402)

Tokyo
Tiền tệ tính theo JPY
Miễn trừ Trách nhiệm
726.2
-9.3
(-1.26%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
720.4
732.7
Biên độ 52 tuần
591.6
835.2
Khối lượng
5,386,000
Giá đ.cửa hôm trước
735.5
Giá mở cửa
729.8
Biên độ ngày
720.4-732.7
Biên độ 52 tuần
591.6-835.2
Khối lượng
5,386,000
KLTB (3 thg)
5,369,650
Thay đổi 1 năm
14.98%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,601,021,071
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

1,920.5
6326
-0.49%
897.5
3407
-2.71%
1,586.0
8802
-1.98%

Phân tích Toray Industries, Inc.

Hồ sơ Công ty Toray Industries, Inc.

Nhân viên
48842
Thị trường
Nhật Bản