Fukuoka Financial Group, Inc. (8354)

Tokyo
Tiền tệ tính theo JPY
Miễn trừ Trách nhiệm
2,480.0
-96.0
(-3.73%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2,474.0
2,550.0
Biên độ 52 tuần
2,178.0
3,250.0
Khối lượng
1,564,500
Giá đ.cửa hôm trước
2,576
Giá mở cửa
2,520
Biên độ ngày
2,474-2,550
Biên độ 52 tuần
2,178-3,250
Khối lượng
1,564,500
KLTB (3 thg)
1,108,018
Thay đổi 1 năm
4.91%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
187,706,707
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

1,920.5
6326
-0.49%
924.0
9069
-2.43%
3,105.0
7013
-0.80%

Phân tích Fukuoka Financial Group, Inc.