Mitsubishi Chemical Holdings Corp (4188)

Tokyo
Tiền tệ tính theo JPY
Miễn trừ Trách nhiệm
755.9
-4.2
(-0.55%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
752.4
763.6
Biên độ 52 tuần
652.6
853.0
Khối lượng
3,708,100
Giá đ.cửa hôm trước
760.1
Giá mở cửa
755
Biên độ ngày
752.4-763.6
Biên độ 52 tuần
652.6-853
Khối lượng
3,708,100
KLTB (3 thg)
6,374,477
Thay đổi 1 năm
-5.8%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,422,023,327
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

897.5
3407
-2.71%
3,129.0
6301
-1.20%
4,465.0
6762
-1.54%

Phân tích Mitsubishi Chemical Holdings Corp