GS Yuasa Corp. (6674)

Tokyo
Tiền tệ tính theo JPY
Miễn trừ Trách nhiệm
2,230.0
0.0
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2,207.0
2,257.0
Biên độ 52 tuần
1,991.0
2,597.0
Khối lượng
314,600
Giá đ.cửa hôm trước
2,230
Giá mở cửa
2,209
Biên độ ngày
2,207-2,257
Biên độ 52 tuần
1,991-2,597
Khối lượng
314,600
KLTB (3 thg)
324,410
Thay đổi 1 năm
-4.99%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
80,453,151
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích GS Yuasa Corp.