Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu
In

Ismael De La Cruz

  • Hồ sơ

Thêm Thông Tin


Ismael De La Cruz là nhà phân tích thị trường tài chính (cổ phiếu, chỉ số, tiền tệ, nguyên liệu thô, trái phiếu). Anh là thành viên của Viện Phân tích Kỹ thuật và Định lượng Tây Ban Nha. Ismael là cộng tác viên của Investing.com từ năm 2012, chuyên phân tích các thị trường khác nhau và những cơ hội có thể phát sinh cũng như cách tận dụng chúng. Ngoài ra, anh cộng tác hàng tuần với tờ báo Expansión bình luận về tin tức kinh tế, và thường xuyên hơn là với tờ báo La Razón và tạp chí Inversión & Finanzas. Anh cũng là tác giả của hai cuốn sách: Các thể chế phân tích kỹ thuật thị trường tài chính (600 trang), Prisma Bursátil (250 trang).

Hình Thức Nhà Giao Dịch:    Nhà giao dịch
Phương thức Tiếp Cận Ưa Thích:    Không cụ thể