Albemarle Corp (ALB)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
174.44
-5.55
(-3.08%)
Đóng cửa
172.20
-2.24
(-1.28%)
Trước giờ mở cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
174.21
181.48
Biên độ 52 tuần
171.82
334.55
Khối lượng
1,718,229
Giá đ.cửa hôm trước
179.99
Giá mở cửa
180.09
Biên độ ngày
174.21-181.48
Biên độ 52 tuần
171.82-334.55
Khối lượng
1,718,229
KLTB (3 thg)
1,734,808
Thay đổi 1 năm
-39.36%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
117,346,775
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

26.40
AI
-3.19%
152.67
MPC
+0.34%
58.80
SQM
-1.95%
18.35
LTHM
-5.51%
52.94
MRVL
-2.13%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về ALB?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Albemarle Corp

Nhân viên
7400
Thị trường
Hoa Kỳ

Báo cáo Thu nhập B