Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Nga

Lần cuối
Cao
Thấp
2.502.552.50-0.03-1.22%9.25M
298.40306.50297.30-7.80-2.55%241.23K
104.30106.60104.10-2.25-2.11%125.76K
513.00540.00512.00-3.30-0.64%91.81K
97.0098.2096.80-0.20-0.21%48.77K
686.50697.00682.00-5.50-0.79%15.68K
32,820.0034,340.0032,740.000.00-3.75%1.66K