🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50%NHẬN ƯU ĐÃI

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Anh Quốc

Lần cuối
Cao
Thấp
Tăng lên
0.07450.07500.0500+2.05%629.43M
aa.aa
0.01510.01600.0150-2.58%221.96M
aa.aa
0.01350.01490.0120-6.25%200.34M
aa.aa
0.020.020.020.00%58M
aa.aa
0.130.110.110.00%2.68M
aa.aa
715.6738.8711.5-3.82%1.48M
aa.aa
10.1410.889.80-1.07%1.05M
aa.aa
0.2920.2920.280+0.69%999.92K
aa.aa
2.703.002.60-14.52%870.52K
aa.aa
0.010.010.010.00%726.39K
aa.aa
1.982.101.60-3.41%387.57K
aa.aa
11.6111.6411.50-1.19%373.22K
aa.aa
17.0317.4016.66+1.07%344.27K
aa.aa
0.700.700.70-5.88%325K
aa.aa
36.9937.4036.11-8.33%250.85K
aa.aa
132.30135.00132.00-1.27%241.21K
aa.aa
1.001.201.00-11.50%206.41K
aa.aa
19.2821.9618.35-25.61%180.84K
aa.aa
11.8012.0011.60-3.67%112.71K
aa.aa
38.0039.1437.00-3.31%83.65K
aa.aa
0.120.150.12-14.29%69.5K
aa.aa
130.95132.00128.00+0.73%47.73K
aa.aa
25.2535.0025.00-24.63%43.42K
aa.aa
41.0041.0041.00-2.38%17.63K
aa.aa
74.0077.0072.20-3.90%15.67K
aa.aa
2.001.021.020.00%15.6K
aa.aa
11.3011.5411.30-2.69%14.53K
aa.aa
4.995.084.93-2.35%14.14K
aa.aa
39.2039.2039.20-2.00%8.1K
aa.aa
62.6564.8062.50-2.72%7.02K
aa.aa
48.0548.0548.00-1.94%7.02K
aa.aa
47.0047.0047.00-2.08%6.1K
aa.aa
1.511.511.50-5.63%5.82K
aa.aa
17.5218.8617.41-6.31%4.05K
aa.aa
4.605.204.60-7.07%1.54K
aa.aa
97.10100.0097.10-6.18%1.53K
aa.aa
14.7416.2414.50-61.56%1.51K
aa.aa
7.407.417.40-1.99%1.3K
aa.aa
92.10105.0091.66-5.54%1.3K
aa.aa
8.919.308.78-3.99%1.21K
aa.aa
0.120.120.12-7.69%1.06K
aa.aa
5.135.225.13-2.01%727
aa.aa
2.562.622.56-3.03%540
aa.aa
0.500.580.50-7.41%102
aa.aa
3.843.923.82-4.66%74
aa.aa
54.0054.0054.00-2.70%38
aa.aa
274.00274.00274.000.00%8
aa.aa
8.548.708.250.00%5
aa.aa
0.900.950.850.00%0
aa.aa
7.007.036.150.00%0
aa.aa
118.95184.35118.950.00%0
aa.aa
54.45154.8554.450.00%0
aa.aa
395.55535.50395.550.00%0
aa.aa
10.6515.5910.650.00%0
aa.aa
11.5013.5411.500.00%0
aa.aa
22.5957.0022.590.00%0
aa.aa
5.758.405.750.00%0
aa.aa
534.00778.00534.000.00%0
aa.aa
11.9711.977.250.00%0
aa.aa
498.40874.00498.400.00%0
aa.aa
112.85118.45112.850.00%0
aa.aa
0.5271.6740.5270.00%0
aa.aa
2.7778.4052.7770.00%0
aa.aa
5,040.09,190.05,040.00.00%0
aa.aa
1.381.381.250.00%0
aa.aa
29.0029.0027.000.00%0
aa.aa
9.009.008.000.00%0
aa.aa
0.080.080.070.00%0
aa.aa
4.034.133.970.00%0
aa.aa
99.00116.1599.000.00%0
aa.aa
3.003.003.000.00%0
aa.aa
0.6040.6110.575-0.33%0
aa.aa
0.010.020.01-1.57%0
aa.aa
82.4599.6082.450.00%0
aa.aa
1.881.881.880.00%0
aa.aa
12.4712.4712.30-0.88%0
aa.aa
233.00233.00200.000.00%0
aa.aa
47.0047.0046.000.00%0
aa.aa
10.0010.008.000.00%0
aa.aa
22.0022.0022.000.00%0
aa.aa
1.151.271.100.00%0
aa.aa
0.100.100.100.00%0
aa.aa
68.0068.0066.000.00%0
aa.aa
37.0037.0036.000.00%0
aa.aa
18.0018.0017.000.00%0
aa.aa
0.850.850.82-0.59%0
aa.aa
57.0057.0056.000.00%0
aa.aa
7.508.255.000.00%0
aa.aa
20.0020.0020.000.00%0
aa.aa
42.5042.5042.500.00%0
aa.aa
0.280.280.280.00%0
aa.aa
3.753.753.750.00%0
aa.aa
12.5012.5012.500.00%0
aa.aa
505.00505.00505.000.00%0
aa.aa
22.5022.5022.500.00%0
aa.aa
20.0020.0020.000.00%0
aa.aa
0.850.850.200.00%0
aa.aa
60.0060.0050.000.00%0
aa.aa
29.5029.5028.000.00%0
aa.aa
107.00107.0097.000.00%0
aa.aa
33.5033.5028.000.00%0
aa.aa
10.9010.906.500.00%0
aa.aa
3.303.303.300.00%0
aa.aa
12.0012.0012.000.00%0
aa.aa
4.254.504.000.00%0
aa.aa
122.50127.50120.000.00%0
aa.aa
45.0088.0045.000.00%0
aa.aa
0.800.800.700.00%0
aa.aa
18.0018.0014.000.00%0
aa.aa
100.00100.0075.000.00%0
aa.aa
46.5046.5045.500.00%0
aa.aa
0.380.380.350.00%0
aa.aa
0.080.080.080.00%0
aa.aa
0.480.480.440.00%0
aa.aa
3.343.343.140.00%0
aa.aa
138.00138.00136.000.00%0
aa.aa
92.5092.500.000.00%0
aa.aa
100.00100.0090.000.00%0
aa.aa
0.030.030.030.00%0
aa.aa
6.506.506.300.00%0
aa.aa
1.041.040.990.00%0
aa.aa
12.0012.0011.550.00%0
aa.aa
0.640.640.450.00%0
aa.aa
13.1013.107.500.00%0
aa.aa
0.380.380.350.00%0
aa.aa
56.0060.5056.000.00%0
aa.aa
18.5018.5018.500.00%0
aa.aa
21.0021.0021.000.00%0
aa.aa
93.0093.0093.000.00%0
aa.aa
98.0098.000.000.00%0
aa.aa
100.00100.00100.000.00%0
aa.aa
30.0030.0030.000.00%0
aa.aa
100.00100.00100.000.00%0
aa.aa
65.0465.2264.610.00%0
aa.aa
135.00135.00132.000.00%0
aa.aa
125.00125.00100.000.00%0
aa.aa